8.12. 2017

Učivo

M - páteční soutěžení - počítání s korálky, číselný řetězec, ano - ne

PL - výpočet příkladů, doplňování čísel, spojovačka

Malý - kontrola DÚ

Matýsek str. 44  - body na čáře cv. 1,2

Skn - Opakovací hra - soutěž - správnost nebo nesprávnost tvrzení - opakování na téma houby

Test - houby

Savci, motivační říkanka, práce s interaktivní učebnicí

Ps str. 28 - cv. 2 - kontrola DÚ

Ps str. 29 cv. 1,2

Význam lesa - důležitost lesa njen pro život člověka

Ps str. 30 cv. 1

Čj - Hra - písmenkový guláš - práce ve skupinách, tvoření vět dle instrukcí - vyhodnotíme v pondělí.

Ps s holčičkou str. 24 cv. 1 - druhá polovina, hádanka, cv. 2, cv. 3 , soutěž

Soutěž - holky X kluci - opakování druhů vět

Čj - čt  - ps - 6. adventní úkol

Agáta str. 37 cv. 4 - opis do myšího sešitu  - společná práce

Čítanka str. 54 R. Kipling Mauglí, dítě džungle - otázky k přečtenému, obrázek s otázkou - nalepen v pejskovém sešitě

https://www.youtube.com/watch?v=4Bmk2h-Pbps

Dvě děti jsme vyzkoušela ze čtení - str. 77.

Domácí úkol

Zkoušejte děti z počítání příkladů typu 5 + 6+, 14 - 15 -

Něco přečtěte - jako obvykle...

Přeji vám příjemný víkend již provoněný vánoční atmosférou :-)

L


7.12. 2017

Učivo

Tv - Plavecký výcvik

Tv- Plavecký výcvik

Čj - 5. adventní úkol

Ps str. 23 cv. 2,3,4 - SP na známku

Ps str. 24 cv. 1  - polovina

M - Matýsek str. 43 cv. 3,4 str. 42 cv. 1B cv. 2 str. 45 cv. 1


Domácí úkol

 M - MALÝ STR.32 /CV. 1

Upozorňuji na DÚ v Skn + projít s dětmi ps na stranách 26 - 27.

Notýsky, písanky a ps s holčičkou mám u sebe.

Již nám došel toaletní papír, pokud si prosím vzpomenete pošlete po dětech. Děkuji.

L

Hezký čtvrtek


6. 12. 2017

Učivo

Čj - Škatuje, škatule hejbejte se - přesazování dětí

Hra - Najdi svůj domeček - význam slov - slova podřazená a nadřazená

Agáta str. 36 cv. 3 - společně ústně  - myší opis z tabule - 3 poskládané věty

Myší - křížovka - zavedené pojmu - slova protikladná - antonyma

Agáta str. 37 cv. 1,2

M - Na šeptanou

Malý - kontrola DÚ

Opakování času na ciferníku hodin - digitalní hodiny 13:00...

Test - malý str. 28 cv. 2

Matýsek str. 43 cv. 1,2 str. 42 cv. 1 A

Druháček - interaktivní cvičení - výběr z možností

Skn - hra - hádej písmena - holky X kluci -  stromy, keře, plody

Ps str. 23 cv. 3

Kontrolní opakovací otázky - ústně

Povídání na téma houby - nejedlé a jedovaté, zásady sběru hub

Ps str. 27 cv. 1,2,3,4

Výukové video savci - stavba těla Ps str. 28 cv. 1

Čj - čt - ps - 4. adventní úkol

Písanka str. 19 - dokončena, str. 20 4 řádky

čítanka str. 78 - lidové pragnostiky

Obrázkové čtení - Dvanáct měsíčků - průhledná složka

Omalovánka

Poslech písní z filmu Tři bratři

Hv - písničky o zvířatech,  nahrzení slov v písničce gesty - Skákal pes přes oves

PL - poslech Camille Saint Saëns - Karneval zvířat - práce dle instrukcí - průhledná složka

Návaznost na Skn

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/417234100061014-mladata


Domácí úkol

PS - STR. 20

SKN - STR. 28/CV.2 - na pátek

V pátek test z Skn - houby - projděte ps na stranách 26 - 27

ČT - STR. 77

Notýsky a malé Matýsky mám u sebe. Děti mají vlepený test z M v druháčkovi.

Doprava do Loutkového divadla Ostrava  činila po rozpočítání 26 Kč na žáka - uhrazeno z TF.

Pěkné odpoledne

L

Zítra plaveme  - POZOR! Odjezd autobusu již v 7:20 hod. - pouze vyjímečně z organizačních důvodů.

5.12. 2017 Přišel k nám Mikuláš, čerti a andílci


Učivo

Čj - Hra - rychlá spojka - význam slova - přečti, utíkej a napiš

PL - stromová skrývačka - průhledná složka

Myší - diktát - tázací věty

Agáta str. 36 cv. 1, 2a - ústně, společně

M - Hra - kartičky

Malý str. 28 cv. 1 - kontrola DÚ, poslední sloupec - číselný řetězec

Mikuláš, čerti a andílci

Malý str. 29 cv. 1 A,B

Hra - hodiny, soutěž holky X kluci  - ano, ne - čas na ciferníku

Aj - 2. skupina

School time - lekce 2 - nová slovíčka, seznámení i s písemnou podobou - formou přiřazování, hry a práce s obrázky - předměty ve škole, podívání nad obrázkem. Nová slovíčka - výslovnost. Písnička - Classroom song - fixace nových slovíček

Ps str. 12

Čj čt - ps - 3. adventní úkol - Hádej kdo jsme?

Písanka str. 19 4 řádky - společné psaní

Čítanka str. 82 - M. Kratochvíl - Jen aby nebyl Mikuláš hluchý

PL - rozdíly - dokreslování - Mikuláš

Kreslení krok za  krokem - čert - průhledná složka

Domácí úkol

M  - MALÝ STR. 29 CV/1 D E F

Dnešní známky - diktát

Notýsky, myší sešity a písanky mám u sebe.

Od pátku také prvouky - nehledejte doma :-)

Děti dneska založily složku za měsíc říjen a listopad. Máme novou na další dva měsíce.

Příjemné Mikuláško- andělsko - čertovké odpoledne...

L


4.12.2017 - svátek slaví sv. Barbora

Učivo

M - 10 zážitků

Povídání a čtení o zvycícha pověsti o sv. Barboře

Hra - na vítěze

Test - písemné sčítání a odečítání

Malý str. 26 cv. 1,2

Matýsek str. 44 cv. 3

Čj - Vánoční výstavka Šikulek

VV - Nahatovací zimní obrázek

Čj - čt - ps - Hra  - šifra, piš co nejvíce slov - druháček - na čas

Agáta str. 35 - Slohová cvičení - čtení s porozuměním

PS s holčičkou str. 23 cv. 1

 Zkoušení sušeného ovoce

Čítanka str. 50 - společné čtení - dočteno, otázky k přečtenému
Domácí úkol

 M - MALÝ STR. 28/CV.1

PS - STR. 18

2. adventní úkol - zítra přijde k nám do třídy Mikuláš, čert a anděl - děti si přinesou - pokud mají - santovské čepice, rohy, křídla, svatozáře....

Možná jste nevěděli - na sv. Barboru se větvička z třešně musí natrhat po setmění - jinak kouzlo nefunguje.

Pěkné odpoledne

L


1.12.2017

Učivo

M - páteční soutěžení - číselný řetězec, čas na ciferníku, ano - ne

PL - příklady a výsledy - spojování - průhledná složka

Malý str. 26 cv. 1 - 2 sloupce cv. 2 - 2 sloupce

Matýsek str. 41 cv. 1,2,3,5

Skn - Práce ve dvojicích - seřazování vět podle časové posloupnosti - před vycházkou do lesa - průhledná složka

Opakování - keře

Ps str. 25 cv. 1,2

Soutěž holky X kluvi - tvrzení ano - ne - téma keře

Houby - povídání, motivační básnička

Ps str. 26 cv. 1,2

Čj - 1. adventní úkol - zeptejte se dětí

Puzzle - návaznost na Skn - práce dle instrukcí - ve dvojících

Agáta str. 34 cv. 7 str. 35 cv. 8

zápis do myšího sešitu - 4 přirovnání - společné psaní - opis z tabule

Ps str. 22 CV. 3,4,5

Soutěž holky X kluci - na věty

Jazykolamy

Čj - písanka str. 18 - společné psaní 5 řádků

Čítanka str. 50 - část textu M. Drijverová - Jak to všechno začalo

Pejskový - obrázek - dárek - návaznost na přečtené

https://www.youtube.com/watch?v=e0oXXsQGYvsDomácí úkol

Děti si moho přečíst zbytek textu z čítanky.

V druháčkovi mají děti nalepeny testy - Aj, M, Skn

Písanky, prvouky a myší sešity mám u sebe.

V pondělí navštívíme v KD v Dolní Lutyni Vánoční výstavku Šikulek.

Příjemný první adventní víkend

L


30.11.2017 a svátek slaví sv. Ondřej

Učivo

Tv - Plavecká výcvik

Tv - Plavecký výcvik

Tv - Plavecký výcvik

M - PL - práce s pravítkem - spojování bodů - čistota a přesnost práce - průhledná složka - zeptejte se co nebo kdo dětem vzniklo...

Matýsek str. 40 cv. 2,3 str. 41 cv. 4

Malý - kontrola DÚ, str. 27 cv. 2

Test - spojování bodů dle zadáníDomácí úkol

Žádný

Užijte se příjemné odpoledne na družinové akci - Rozjezdy pro hvězdy!

L29.11. 2017

Učivo

M - Hra - hodiny

Malý - kontrola DÚ str. 25 cv. 1

Str. 25 cv. 1 - SP - společná kontrola - dopočítáno

Matýsek str. 39 cv. 2,3,4 str. 40 cv. 1

Čj - Agáta str. 33 cv. 3,4

Myší - přepis věty do sešitu cv. 3

Agáta str. 34 cv. 5,6

Ps s holčičkou str. 22 cv. 2  + hádanky

Divadelní představení - Štědrý den malého Jakuba

Domácí úkol

 M - MALÝ STR. 25/ CV. 2 STR. 27/CV.1

PS - STR. 17

Zítra plavání - dvě hodiny. Odjezd od školy v 7:30 hod.

Pití a sladkost přibalit do batůžku s věcmi na plavání.

Zítra   - 1 vyučovací hodina M  - Malý, Velký Mastýsek, ježečkový, úkolníček, pouzdro

Pěkné odpoledne

L


28. 11. 2017

Učivo

Čj -  nová básnička - Vůně Vánoc, písnička Káča našla Ptáče, druháček - rozšiřování slovní zásboy - zápis slov začínajících  stejným písmenem v daném časovém limitu

Agáta str. 33 cv. 2 - rouzdělování slov - společně, interaktivní tabule

Myší - opis - 2 věty

Ps s holčičkou str. 22 cv. 1

M - Číselný řetězec trochu jinak..

Malý Matýsek str. 24 cv. 1,2 - souběžně kruhový trénink 3 stanoviště.

Kontrola SP v Malém Matýskovi

Pč - andílek z papíru

AJ - skupina 2

Shrnutí lekce 1 - On safari - písničky, abeceda, hra - hádej písmenka (zvířata), přiřazování slov a obrázků - soutěž týmů

PS str. 10 a str. 11

Test - podle poslechu přiřadit správně číslo pod obrázek - na známky

Čj - čt - ps - Hlásí se 1. třída :- )  - na chameleona, papoušek není hloupý, co dáš sultánovi k večeři

Písanka str. 16 - 4 řádky - společné psaní

PL - najdi správnou cestu k písmenku a napiš slovo - průhledná složka

2 děti jsem vyzkoušela ze čtení

čítanka str. 62 - Smějeme se

Str. 63 - F. Charvát - Dan a Dán

Soutěž - skládání dřevěného puzzle - státy - holky X kluci


Domácí úkol

M - MALÁ STR. 25/CV.1

ČT - STR. 63

Notýsky a myší sešity mám u sebe.

Zítra Divadlo loutek Ostrava

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 mají děti 2 lekce plaván - od 8 :00 hod. do 10:00 hod. Do batůžku si děti dají také pití a přibalte jim tam nějakou sladkost - tatranku, sušenku ... cokoliv, co by mohly děti cestou z bazénu sníst. Ať si děti posnídají  - třeba i v ranní družince. Svačinku jim připravte menší - půjdou potom kolem půl 12 na oběd.

Ve čtvrtek proběhne také během plavecké lekce  focení dětí.  Pokud máte zájem - prosím o zaslání částky 70 Kč do středy 6.12. 2017.

Pěkné úterý

L

 


27. 11. 2017

Učivo

M - 10 zážitků

hra - Kartičky

Matýsek str. 38 cv. 1,2 - zavedení termínu objem, jednotky objemu

Ježečkový - 6 příkladů .- počítání s jednotky objemu, společné počítání, tabule.

Matýsek str. 39 cv. 1 - SP - na známky

Čj - Hra - Abeceda - kdo to poplete?

PL - najdi podle indicií správná písmena a přečti přísloví

Agáta str. 32 - slohová cvičení omluva cv. 1 a - e

Práce v dvojicích  - předvádění scének

Myší sešit - zápis - omluva - jak se omlouváme

Agáta str. 33 cv. 1 - slova ve větě

Písnička Káča našla ptáče - známe z 1. ročníku

Vv- Notový záznam s Mikulášem, andělem a čertem

Čj - čt- ps

Druháček - zápis písmen dle výslovnosti

Hra - hádej písmeno podle tahu psaní

Písanka str. 16 4 řádky - samostatné psaní na známky

Čítanka str. 62 - L. Středa - Černobílé povídání - práce s textem, otázky

lední medvěd - výzdoba oken

Domácí úkol

ČJ - STR. 31 /CV. 6 B)C)

přepsat  - nadiktovat do myšího sešitu

ČT - STR- 62

školní čtení -L. Středa - Černobílé povídání

Matýsky a písanky mám u sebe.

Zakoupila jsem z TF barevné papíry - cena 195 Kč  - účet k nahlédnutí u mne  ve třídě.

Hezké pondělí

L

Loutkové divadlo v Ostravě

24.11. 2017

Učivo

M - páteční soutěžení - hledej číslo (správný výsledek), zapiš výsledek na tabuli, rozhodni se ano, ne

PL - nakupujeme v obchodě, příklady s přechodem přes desítku

Interaktivní tabule - počítání, přesouvání

Malý str. 21 cv. 1,2,3 str. 23 cv. 1 - společné počítání i SP - zkontrolováno.

Matýsek str. 37 cv. 1

Interaktivní tabule - počítání, přesouvání

Skn - Soutěž - ano - ne - holky x kluci - tvrzení ohledně jehličnatých a listnatých stromů

Ps str. 24 cv. 1,2,3

Opakovací hra - kolotoč - listnaté stromy - střídání - 3 skupiny

Test 

Výukové video - Keře, otázky k tématu, rozdíl strom a keř

Čj - Hra - přání nás probouzí

Opakování básničky

Manipulační činnost -stříhání a správné lepení a označení znamének  - průhledná složka

Děti byly vyzkoušeny z básničky.

Myší - Společný diktát vět -diktuji, děti napíši a hned s tabulí kontrolují

Soutěž v abecedě - holky X kluci

Čj - čt - ps - Hra - šifra

PL - D. Krolupperová - Zákeřné keře - návaznost na Skn

Výběr odpovědí k přečtenému textu, plnění úkolí, otázky, vybarvování, dokreslování

Domácí úkol

Písanky mám u sebe pro kontolu.

Počítáme příklady typu 7 + 13 -

Něco přečtěte.

Přeji příjemný předadventní víkend

L


23. 11. 2017

Učivo

ČJ - Hra - rozkaz nás probouzí

Agáta str. 31 cv. 5  - ústně, otázky, myší - opis 3 otázek do sešitu

Myší - nalepený papírek, doplňování znamének za věty

Ps s holčičkou str. 21 - pro bystré hlavy

M - Druháček - práce s pravítkem spojování bodů

Matýsek str. 34 cv. 1,2 str. 35 cv. 1,2,3

Filmové přestavení - Šmoulové - Zapomenutá vesnice

Domácí úkol

PS - STR. 15

Zítra zkouším básničku - Sýkorka

Notýsky, malé Matýsky a myší mám u sebe.

Zítra píšeme test z Skn - listnaté stromy - buk, dub, jírovec, javor, bříza + plody - bukvice, žaludy, kaštany, nažky, nažky - poznávačka plodů a listů, přiřazování - procvičovali jsme minulou hodinu.

Pro kontrolu:

Sýkorka

U nás doma na dvorku uviděl jsem sýkorku. V krmítku byl krásný ptáček, nenasytný měl zobáček. Zimu tuhou přečkala, zrníčka nám zobala.

Příjemné odpoledne

L


22.11.2017

Učivo

Čj - Otázka - tázací věta nás probouzí

Druháček - zápis správných znamének

Agáta str. 31 cv. 4 a) b) c) d)  - část ústně - myší vždy jedna věta přepsána do sešitu - společné psaní - opis.

Ps s holčičkou str. 21 cv. 5,7

Skupinová práce - přiřazování a lepení vět - vyhodnotíme zítra - Souhrné opakovaní - sruhy vět.

M - Hra - V kolik? počítájí číselný řetězec na hodinovém ciferníku

Malý - kontrola Dú str. 19 cv. 2, str. 20 cv. 1 A,B,C

Hra - ciferníky s časem - procvičování poznávání času na ciferníku

Matýsek str. 35 cv. 1,2,3 str. 34 cv. 3

počítání s korálky, 7+

Ježečkový - zápis výsledků - test na známky

Skn - Hra- hádej písmenka - listnaté stromy

Hra do dvojic - najděte se - listy a plody stromů - opakování

Ps str. 23 cv. 1,2,3 - jehličnaté stromy, les

Výukové video

Otázky k učivu

https://www.youtube.com/watch?v=QmLDvngPSqU

Kimova hra

Druháček - vlastní zkouška paměti a pozornosti

Čj - čt - ps - Písanka str. 14 - dopsáno - na známky pouze slova n a přepis a opis.

Moje přání - hádáme kamarády - jak se navzájem známe

Čítanka str. 48 - čtení s porozuměním, otázky k přečtenému

Pejskový - zápis z četby

Hv - Písničky z filmu Zlatovláska, omalovánka, křížovka k písničce - Skákal pes přes oves

Domácí úkol

M - MALÝ STR. 20/CV.1Č

ČJ - MYŠÍ

ČT- STR. 49 + O (OTÁZKY)

Písanky, ježečkové a notýsky mám u sebe.

Zítra jedeme do kina K 3 - Bohumín.

Zítra není plavecký výcvik, bude nahrazen dvouhodinovým kurzem příští týden.

Příjezd k budově malé školy cca 11:45 hod.

Do aktovky - M, Čj - jako každý čtvrtek.

Vše hrazeno z TF.

Hezké odpoledne

L

21.11. 2017
Učivo

Čj - hra - správná zastávka

2 skupiny - 1.  tvoření vět pomocí piktogramů

2.  - PL - práce s obrázkem, odpovědi na otázky

Potom se skupinky vyměnily, PL založen do průhledné složky

Ps s holčičkou str. 21 cv. 1,3,4

Myší  - test - SP - určování vět, znaménka, přepis jedné věty - na známky

M - Kartičky - výsledky

Malý Matýsek str. 19 cv. 1 - dokončeno

Matýsek str. 32 cv. 2 - kontrola DÚ

Matýsek str. 33 cv. 1,2,3,4

Ježečkový - geometrické tvary, ciferník hodin - terním tři čtvrtiny

Aj - Skupina 2 - Can you snap ...... upevňování slovní zásoby, práce s grafickou podobou slova, živé pexeso, příběh, trénink hello and goodbye

Ps str. 9 - křížovka

Tvoření knížky - Tina ´s tiny book

Pč - kostkované ovoce

Čj - čt - ps - Hra - arabelin prsten - pohádkové postavy - motivace k čtení pohádce  - Zlatovláska.

Písanka str. 14 4 řádky - společné psaní

Obrázkové čtení - Zlatovláska - průhledná složka

PL - poslech pohádky, postupné plnění úkolů - odpovědi na otázky na PL - mám u sebe.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10639247043-cteni-do-ouska/213542154000018-zlatovlaska/
Domácí úkol

M - MALÝ STR. 19/CV.2

Ve čtvrtek jedme do kina do Bohumína - Šmoulové - zapomenutá vesnice, cena 50 Kč + doprava - hradíme z TF. Ohledně změny organizace dne vás budu informovat zítra.

Prosím rodiče, pokud se u vašeho dítka objevily v batůžku s plaváním jedny chlapecké plavky a plavecké brýle navíc, pošlete prosím po dítku zpátky do školy.

Ps s holčičkou, myší a písanky mám u sebe.

Také notýsky.

Hezké odpoledne

L20. 11. 2017

Učivo

M - 10 zážitků

Hra s čísly - odečítání, přičítání

Malý Matýsek str. 19 cv. 1

Matýsek str. 32 1B

Manipulace, procvičování a určování časových údajů - papírové ciferníky

Čj - Hra - Správná zastávka - určování druhů vět

Soutěž - 2 skupiny

Agáta str. 29 cv. 4 - ústně, společná práce

Ps s holčičkou str. 20 cv. 2

Agáta str. 30 - opakování  cv. 1, cv. 2 - myší sešit přepis (opis z tabule) - 4 věty

Vv- ilustrace k příběhu

Čj - čt, ps

Hodnocení céček - Céčkování

Hodnocení rychlé spojky - přací věty - průledná složka

Písanka str. 13 - dopsáno

Čítanka str. 37 - F. Hrubín - Maminčin dar- práce s textem, otázky k textu

Pejskový  - zápis z četby, obrázek

Lidské smysly - PL - kruhový trénink

Domácí úkol

M - Velký STR. 32/CV. 2

ČJ - PS STR. 20/CV. 3

Děti už nemusí nosit dračí sešity - vyměnili jsme za myší :-)...

Hrazeno z TF - 5 Kč/1 kus

Ve čtvrtek pojedeme do kina K3 v Bohumíně. Bližší informace ještě i ohledně plaveckýho výcviku, dodám.

Od 21. 11. bude vždy 3. hodinu v úterý vyučovat 1. skupinku dětí anglický jazyk p. uč. Lindáková. Jedná se o organizační změnu.

Hezké,  už zimní odpoledne

L
16.11.2017

Učivo

Tv - Plavecký výcvik

Tv - Plavecký výcvik

Čj - Hra - na věty

Ps s holčičkou str. 20 cv. 1

Agáta str. 28 - věty přací str. 29 cv. 2,3 tvoření vět přacích, oznamovacích, tázacích, rozkazovacích - ústně, společná práce

Dračí - zápis - věta přací + vzor

Hra - Rychlá spojka  - tvoření vět přacích, správný pořádek slov ve větě, doplnění  podle kartiček na koberci

Vyhodnotíme v pondělí.

M - Hra - Kartičky - číselný obor 0 - 20

Soutěž - holky X kluci

Malý - kontrola Dú str. 18 cv. 2, str. 19 cv. 1 - první sloupec

Matýsek str. 31 cv. 1,2,3 - stavění z kostek dle návodu

str. 32 cv. 1A


Domácí úkol

Matýsky mám u sebe. Omlouvám se, ale zapomněla jsem dětem rozdat notýsky.

Přeji krásný prodloužený víkend, uvidíme se zase v pondělí 20. listopadu 2017.

Mějte příjemné dny

L15. 11. 2017

Učivo

Návštěva Výstavy - Dějiny očima panenky Barbie

Čj - čítanka str. 40 M. Černík - Štěstí

zápis do pejskového sešitu

Druháček - psaní velkých psacích písmen (malá na tabuli - velká do druháčka)

Dračí - diktát - 3 věty - dle domácího úkolu - na známky

PL - čtyřsměrka - nalepeno v druháčkovi

Tvoření rozkazovacích vět

Agáta str. 28 cv. 6, str. 28 cv. 1 - věta přací

PL - najdi dárky - průhledná složka

M - Hra - Na vítěze - myslím si číslo...

Malý Matýsek str. 17 cv. 2  - kontrola DÚ, str. 18 cv. 1

Matýsek str. 30 cv. 3, str. 31 cv. 4,5

PL - narozeninový dort se tajným vzkazem - na tabuli - potom do průhledné složky

Skn - Opakování  - ptáci stálí a stěhovaví - názvy - přiřazování

Kimova hra - druháček - trénink paměti

Výukové video  - listnatý les

Ps str. 22 cv. 2,3

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060035Domácí úkol

M - MALÝ STR. 18/CV.2

Notýsky, pejskové a dračí sešity mám u sebe.

Dnešní známky čj - diktát.

Zítra plavání, odjezd v 7:30 hod. od školy

Hezký den

L


14.11. 2017

Učivo

M - Druháček - zápis čísel podle jednotek a desítek

Malý Matýsek - str. 17 cv. 2 - kontrola DÚ - druhý sloupeček společně

Matýsek str. 29 cv. 3 str. 30 cv. 1,2

Aj - Opakování písniček - On safari, Can you snap ....

Trénink grafické podoby slovíček z lekce 1, správná výslovnost

Hra - Can you see a tiger..... yes, no

Soutěže - kluci x holky

What the animals can do?

Ps str. 8

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

https://www.youtube.com/watch?v=-I0E3YGlDxM


Pč - modelování z plastelíny - ovoce, zelenina

Čj  - Druháček - zápis písmen dle výslovnosti

opakování druhů vět, tvorba vět podle zadání

Agáta str. 27 cv. 1,2,3

Dračí - zápis, 2 rozkazovací věty

Ps s holčičkou str. 19 cv. 3, tvorba vět oznamovacích a tázacích

Čj - čt - ps písanka str. 13 - 5 řádků - společné psaní

čítanka str. 47 V. Kocourek - Proč pes žije s člověkem

PL - kruhový trénink - práce dle instrukcí


Domácí úkol

 M - MALÁ STR. 17/CV.2

ČJ - STR. 26/CV.8

Přepsat do dračího sešitu - pokud je to bude možné - prosím zkuste dětem nechat napsat jako diktát, zítra jeden z řádků napíše jako diktát na známky.

Zítra sraz ve škole, u šatny v 7:45 hod.Odchod od školy v 7:50 hod.  Od 8 :00 hod. navštívíme Výstavu s komentářem v KD  v Dolní Lutyni.

Do aktovky nabalit vše dle rozvrhu.

Příjemné odpoledne

L13.11.2017

Učivo

M - 10 zážitků

Malý Matýsek str. 16 cv. 1

Porovnávání čísel a příkladů - druháček

Ježečkový - test - 10 výsledků - příklady typu 8 + 12 -

Čj - Hra - Hádej kdo jsem? Agáta str. 26 cv. 4,5

PL - zvířata - hledej a dokresli, bludiště - průhledná složka

Dračí - str. 26 cv. 6 - řešení hádanek - seřazení slov podle abecedy, opakování abecedy, básnička Abeceda

Str. 26 cv. 7 - ústně - tvoření slova - proccvičování vět tázacích a oznamovacích

Vv - Koláž z barevných papírů - les

Čj čt - ps - Hra - Arabelin prsten - zvířatka

Ps s holčičkou str. 19 cv. 1, cv. 2 - SP - společná kontrola

Hra - Na věty

Čítanka str. 46  - F. Nepil - Chlupatí příslušníci rodiny

Téma  - psi a kočky, plemana, kříženci, signální, asistenční vodicí psi, slepečtí psi - pomoc handicapovaným lidem

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10315711050-planeta-yo/215543117020001/obsah/372905-planetacka-reportaz-asistencni-psiDomácí úkol

M - MALÝ STR. 17/CV. 2

první sloupec

ČT - STR. 46

dočíst nebo přečíst celý článek

Notýsky a ježečkové mám u sebe.

Známky - M - test

Zítra od 16:00 hod. se konají třídní schůzky.

Ve středu 15.11. 2017 sraz ve škole u šatny nejpozději v 7:45 hod. zúčastníme se výstavy s komentářem v KD v Dolní Lutyni. Cena 10 Kč - uhradíme z TF.9. 11. 2017

Učivo

Tv - Plavecký výcvik

Tv - Plavecký výcvik

Čj - opakování abecedy, básnička

Hra - Kdo přeruší řadu - abeceda

Tvoření vět tázacích - ústně

Soutěž holky x kluci - hra na věty

Agáta str. 24 cv. 2 a)b) cv. 3 - tvoříme věty

Dračí - zápis - věta tázací

První sníh - B. Němcová (Babička)

připomenutí svátku sv. Martina

Práce s textem, lidové pragnostiky, sv. Martin na bílém koni

M - opakování + - v číselném oboru 0 - 20, počítání s jednotkami hmotnosti

Malý Matýsek - str. 16 cv. 1 - kontrola DÚ

Str. 16 cv. 2

Matýsek str. 29 cv. 5Domácí úkol

Procvičujte s dětmi čtení a počítání typu 12 -  8+ .

V notýsky jsou známky v prvním sloupečku.

Test z prvouky je nalepen v druháčkovi - test byl napsán po důkladném společném názorném opakování.

Písanky a dračí mám u sebe.

Zítra je vyhlášeno ředitelské volno - plánovaná odstávka elektrického proudu.

Třídní schůzky  - v notýsky str. 28 - prosím podepsat.

Děkuji

Mějte bezvadné dny a pochutnejte si na tučné huse a mladém vínku :-)...

L


8. 11. 2017

Učivo

Čj - opakování abecedy, básnička ABECEDA

druháček - zápis písmen dle zadání, seřazování slov podle abecedy

Tvoření otázek - vět tázacích - ústně.

Hra - Na znaménka

Agáta str. 24 - ptáme se  - věta tázací a) b) c)

Cv. 1 a) b) c)

Ps s holčičkou str. 18 dokončena

Trénink melodie hlasu.

Hra - Na věty

M - Hra - Myslím si číslo, soutěž - holkyXkluci

Ježečkový - společné počítání - počítání s jednotky hmotnosti - 10 příkladů - 12 - 8 +

Malý Matýsek str. 15 cv. 2 - kontrola DÚ, str. 16 cv. 1 - 2 sloupce

Matýsek str. 29 cv. 1,2, cv. 4 - SP

Skn - Opakování - zelenina - přiřazování obrázků na tabuli ke správnému druhu zeleniny

Test  - zelenina

Opakování - stálí a stěhovaví ptáci

Ps str. 20 cv. 3

Hra - zvuky zvířat - obrázky ptáků a cedulky s jmény - přiřazování

Ps str. 22 cv. 1 - listnatý les - úvod

Čj - čt - ps - Hra - šifra

Písanka str. 12 5 řádků - společné psaní, společným tempem

Čítanka str. 38  - F . Hrubín -  Otesánek, str. 37 Jiří Žáček - O Otesánkovi, K. J. Erben - O Otesánkovi - porovnávání jednotlivých pohádek, hledání rozdílů

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11646508825-pohadky-karla-jaromira-erbena/217543110100007

Pejskový - zápis z četby

Hv - opakování písní

Hra na otázku a odpověď

Poslech

Tvorba vlaštovek - návaznost na Skn -  v rámci písničky  - Létala si vlaštověnka - naučíme se příští hodinu


http://krokotak.com/2016/09/migratory-birds-2/Domácí úkol

M - MALÝ STR. 16 / CV. 1

PS - STR. 12

ČT - STR. 38 - 39

Pomozte dětem se čtením - čtěte s nimi po rolích.

Matýsky a Ps Prvouky a notýsky mám u sebe.

Děti mají vlepeny 2 testy v druháčkovi - Skn test z pátku 3.11. a test z úterý z m - 2 známky.

Zítra plavání - odjezd od školy 7: 30 hod.

Hezké odpoledne

L
7. 11. 2017

Učivo

Čj - Hra na chameleona, na znaménka

Agáta str. 23 cv. 3,4

Ps s holčičkou str. 18 cv. 1, 2 a)

Práce se dvojících dle instrukcí - zavedení pojmu tázací věta - tvoří tázací větu - otázku dle návodu.

M - Hra - ano - ne ( rozhodni se, zda je výsledek správný) interaktivní tabule.

Malý Matýsek str. 14 cv. 2 - kontrola Dú

Str. 15 cv. 1 - první dva sloupce

Stírací tabulky - sčítací trojúhelníky a odečítací kornouty, rozklad čísel, 12 - 8 +

PL - SP na známky - rozklad čísel, sčítání a odečítání  - jednotky hmotnosti.

Aj - Opakování slovní zásoby - safari, Song - On safari

SP - stříhání lepení - správné přiřazování - slovo - obrázek - na známky

Děti jsou vyzkoušela ze slovíček - chválím :-)..

Song - can you snap, hiss, roar?

Otázka Can you see?

Ps str. 7

Pč - Hrníček s čajem,a který vás zahřeje :-)

Čj - čt - ps - Hra- Agent a vetřelec - podle hlasitosti zpěvu odhal  schovaného vetřelce

Písanka str. 11 - dopsáno - společné psaní

Hodnocení práce ve dvojících - věta tázací

Ps s holčičkou str. 18 cv. 2b)

Čítanka str. 42 - F. Nepil - Přátelství - otázky k přečtenému, porozumění textu a jeho smyslu

Téma - kamarád, přítel, falešný přítel .....

Domácí úkol

M - MALÝ STR. 15/ CV. 1

ČT - STR. 42

Notýsky mám u sebe.

Dnešní známky - aj - slovíčka, PL - Sp, m - SP

Kdo nechal své dítě fotit u paní Marcolové má ve třídě fotky. V deníčku je zapsaná částka. Dneska jsem kontrolovala pandí deníčky - prosím kdo ještě nepodepsal ředitelské volno - prosím doplňte. Děkuji

Příspěvek pro Matici školskou pro letošní školní rok 2017/2018 činí 300 Kč.

Třídní schůzky

Ředitelské volno


Přeji vám příjemné odpoledne

L


6. 11. 2017

Učivo

M - 5 pondělních otázek a zážitků

Hra  - Na vítěze

Zavedení termínu gram, kilogram, (tuna) - zkratky

Jenotky hmotnosti

Matýsek str. 28 cv. 1,2

Malý str. 14 cv. 2 1. sloupec

Čj - Hra- Nakupuji...... ovoce a zelenina, trénink paměti a rozvoj slovní zásoby

Tvoření vět s tečkou, vykřičníkem a otazníkem

PL - křížovka, opičárny - stíny - průhledná složka

Agáta str. 23  cv. 1,2

Dračí - opis cv.2 a)

Ps s holčičkou str. 17 cv. 1 - poslední pohádka

VV - Můj hrníček - trojrozměrný model

Čj - čt - ps - Hra - Papoušek není hloupý - vybraly samy děti

Písanka str. 11 - samostatné psaní na známky - 6 řádků

čítanka str. 36 - R. Dahl - Kamarád

Pejskový - zápis ze čtení

Domácí úkol

M - MALÝ STR. 14/CV.2

ČJ - DRAČÍ

Seřadit správně věty a přepsat  psacím.

Písanky mám u sebe.

Zítra zkouší  slovíčka z aj - a lion, a monkey, a crocodile, a snake, a tiger, a zebra

Mám pro vás fotky od paní Marcolové (děti, které se fotily) - děti mají zapsáno v deníčku, prosím uhradit. Můžete částku uhradit i u paní vychovatelky :-).

Děkuji

Mějte krásný den

L3.11. 2017

Učivo

M - páteční soutěžení  - korálky, porovnávání, puzzle, správný výsledek

PL - geometrické tvary - dokreslování, dopočítávání - průhledná složka

Matýsek str. 26 cv. 2 - kontrola DÚ

Matýsek str. 27 cv. 1,2,3,4

Skn - Hra - najdi zeleninu na koberci - třídění zeleniny

Test - ovoce - známku zapíši příští týden

Ps - str. 19 cv. 4

Výukové video  - stálí a stěhovaví ptáci

Ps str. 20 cv. 1,2

Obrázek - pták z tangramu

https://www.youtube.com/watch?v=IvHqYIrGaZY

Čj - Ps s holčičkou str. 17 cv. 1 - dvě pohádky

Dračí sešit - věta oznamovací

Agáta str. 22 cv. 1

Dračí - opis vět s vykřičníkem - cv. 1 f)

Čj - čt - ps - Hra - šifra

PL - křížovka - ptactvo

Čítanka str. 35 - Dopis od Felixe

4 děti jsem zkoušela ze čtení.


Domácí úkol

Trénujte s dětmi počítání příkladů typu 8 + a 12 - vždy do 20.

Trénujte také čtení - tiché i hlasité - děti si to ulehčují a začínají si slova domýšlet - místo zavřou - domyslí hned zavírají .... :-) Pozor na dvojité čtení - nutno odbourávat!

V úterý zkouším v aj slovíčka - a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a lion, a crocodile

Písanky a  dračí sešity mám u sebe pro kontrolu

Příspěvek pro Matici školskou pro letošní školní rok 2017/2018 činí 300 Kč.

Třídní schůzky

Ředitelské volno


Přeji všem pěkný víkend

L
2. 11. 2017

Učivo

Tv - Plavecký výcvik

Tv - Plavecký výcvik

Čj - Hra - podle taha hádej písmenko

Dračí sešit - společné psaní  - trénink velkých psacích písmen

Dračí sešit - diktát  - slovní spojení - na známky

Vyvození pojmu oznamovací věta pomocí obrázků a tvoření vět - společně.

Hra - Na znaménka

Agáta str. 22 cv. 5 a, b, c,

Čítanka str. 34 A. Langerová - Dopisy od Felixe

Hádáme komu patří tyto oblíbené hračky - na koberci.

Děti, které nazapomněli mají v pandím deníčku razítko s beruškou jako pochvalu.

M - Příklad pro každého

Pl L - geometrická tělesa - na známky

Malý Matýsek str. 15 cv. 1 - tři sloupce - společné počítání.

Poslední sloupec na známky - SP.

Matýsek str. 25 cv. 12,3 - kontrola DÚ

cv. 4, str. 26 cv. 1 - vyvozování odečítání 12 - pomoc korálků


Domácí úkol
M - VELKÝ STR.26/CV.2

ČT - STR. 34

Notýsky a dračí mám u sebe.

Dnešní známky - Čj - diktát, M - PL, příklady v malém Matýskovi - SP.

Hezký zbytek dne

L

1. 11. 2017

Učivo

Čj - Hra strom a vítr Agáta str. 21 cv. 2 - dračí sešit - opis z tabule - správně seřazené informace z příběhu

Ps s holčičkou - str. 16 - úvodní text, cv.1,2,3, pro bystré hlavy

Písnička - V zahradě na hrušce

M - Hra na vítěze

Ježečkový - dva sloupce - 1. sloupec procvičení 5 příkladů, 2. sloupec 5 příkladů na známky.

Matýsek str. 24 cv. 2 str. 25 cv. 1

Cvičení na interaktivní tabuli

Malý Matýsek str. 14 cv. 1 - SP a společná kontola

Skn - Hra - Vyměňte se! - opakování - ovoce

Druháček - záznam odpovědí - opakování

Zelenina- výukové video, seřazování obrázků podle instrukcí, dělení zeleniny, zástupce zeleniny.

PS str. 19 cv. 1,2,3

Písnička - Šla Nanynka do zelí...

Čj - čt - ps Hra - Kuba řekl...

Písanka str. 9 - dopsána celá

Čítanka str. 41 - M. Lukešová - Hrníček

Otázky k textu, porozumění přečtenému, informace

Pejskový - záznam z četby - vlastní hrníček

Hv - Opakování písně - Pod naším okýnkem - píseň beze slov

Zkoušení písničky na známky

PL - K písničce v zahradě na hrušce

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054-hybanky/315292320050012/Domácí úkol

M - VELKÝ STR. 25/CV. 2,3

PS - STR. 10

Donést zítra do školy oblíbenou hračku - nejlépe plyšáka. V žádném případě ne nic na baterky, dálkové ovládání, žádná elektronika.... děti vědí. Musí se vás rodičů zeptat, zda si danou hračku do školy mohou vzít.

Zítra plavání - odjezd od školy 7:30 hod. Pokud někdo z děvčat nemá plaveckou čepici - prosím je nutné ji zakoupit.

Děkuji

Děti mají knižní nabídku - Albatros a Egmont - v případě objednávky prosím přínést do 13. 11. 2017.

Notýsky, Ps s holčičkou, ježečkový a malého Matýska a pejskové mám u sebe pro kontrolu.

Dnešní známky - hv, m.

Příspěvek pro Matici školskou pro letošní školní rok 2017/2018 činí 300 Kč.

Třídní schůzky

Ředitelské volno


Příjemné, už listopadové odpoledne

L

Učení v duchu HALLOWEENU

31.10. 2017

Učivo

Čj - Hra - Ostrov

Dračí sešit - opis z tabule - slova související s halloweenem

Čítanka str. 85 - Halloween - A. Langenová - otázky k přečtenému, povídání na téma Halloween

Hra - Běhací... PL - spojovačka, práce na stanovištích - čtení s porozuměním, plnění úkolu na PL - vložíme do průhledné složky

M - Matýsek str. 24 cv. 1 - počítání s korálky - přechod přes destíku - počítání 8 +

Ježečkový - slovní úloha  - strašidelná, obrázek

Malá milá strašidýlka na halloweenské koledě

Chtěla bych ještě touto cestou velice poděkovat rodičům mých třídních dětí :-) , kteří pro ně dnes zorganizovali perfektní halloweenské koledování. Děkuji moc paní Linkovové, manželům Humlíčkovým a paní Adamczykové. Také bych chtěla poděkovat ostatním rodičům, také za vaše děti, jak krásně strašidelně jste je dneska vystrojili :-). Dětem se moc líbilo a všichni (i já) jsme si to moc užili!

DĚKUJI

L

Domácí úkol

 M - MALÝ STR. 12/CV. 1,2,3

Zítra zkouším písničku - Pod naším okýnkem...

Dračí a notýsky mám u sebe.

Všechny děti dostanou známku z básničky Halloween.

Přeji krásné halloweenské odpoledne

L