16. října 2017

Učivo

M - 5 pondělních otázek, hra - Kartičky - počítání s jednotkami délky.

Ježečkový - 2 sloupce - sčítání a odečítání s jednotkami délky - společné počítání.

Druháček - práce se pravítkem  - rýsování čar podle zadání - některé děti nestihly - pracovaly ještě v ježečkovém.

Matýsek str. 18 cv. 3,5

Čj - Hra - vláčkový slovní fotbal

Agáta str. 17 cv. 1,2,3 - společná práce - ústně

Ps s holčičkou str. 12 cv. 3,4

PL - spojovačka písmen s obrázky, řazení obrázků dle abecedy

Opakování básniček - Mrak a drak a ABECEDA.

Vv - Halloweenský měsíc

Čj - hra - Šifra

Hodnocení páteční rychlé spojky.

Písanka str. 24 - písmeno Q,q - nácvik psaní

Dneska jsme se dodívali na Pipi dlouhou punčochu.


Domácí úkol

M - MALÝ STR. 5/ CV. 2

ČJ - DRAČÍ

přepis vět - nalepený papír

Děti mají založený papírek ohledně vánočního focení, které proběhne 25. 10. 2017 od 8:00 hod. . Prosím vyplňte a pošlete zpět i tehdy pokud o focení nemáte zájem.

V pandím deníčku mají děti nalepený papírek s přihlašovacími údaji do školního systému Bakaláři. Záleží pouze na vás, zda se budete chtít přihlásit - veškeré informace vždy naleznete na našem třídním webu :-). V případě nejasností koukněte na webové stránky školy.

www.zsdl.cz

Pokud máte ještě někdo zájem o přihlášení do soutěže - Stroj na jedničky - prosím do středy zaplatit částku 250 Kč.

V průběhu týdně budu děti zkoušet ze čtení a také z básničky - Mrak a drak.

Děti dnes dostaly nové písanky 1. díl pro 2. ročník - trochu si tam odpočineme a znovu zafixuje a procvičíme tvary jednotlivých písmen.

Staré písanky mám u sebe - zítra dětem rozdám - již nenosit.

Krásné pondělí

L


13. října 2017

Učivo

M - páteční soutěžení

PL - překresli obrázek, magické čtverce - dopočítej do 18 - průhledná složka

Matýsek str. 18 cv. 1,2,4

Skn - Hra - Známe se? Podle hlasu poznej kamaráda.

Hodnocení soutěže o nejlepší stroj budoucnosti.

Povídání o dopravních značkách. Základní dopravní značky se kterými se setkáváme nejčastěji.

Prvouka str. 13 - Hádanka, str. 14  - Dopravní značky

Čj - Hra - řazení slov podle abecedy

PL - řazení názvů obrázků podle abecedy - průhledná složka

Ps s holčičkou str. 12 cv. 1,2, + Hádanka

Hra - Rychlá spojka - Kouzelná slovíčka - vyhodnotíme v pondělí

Čj  - čt - Čítanka str. 59 - I. Březinová  - Promiň!

Pejskový sešit - zápis z četby, obrázek

Domácí úkol

V pondělí budu zkoušet čtení - ne všechny děti - doporučuji proto přečíst znovu v čítance na str. 59 text od I. Březinové.

Písanky a pejskové sešity mám u sebe.

Dotrénuje ještě písmenko Q,q a děti v pondělí dostanou novou písanku - 1. díl.

Během týdne vyzkouším děti z "třídní" básničky - Drak a Mrak.

Pro kontrolu:

Drak a mrak

Z polí zmizelo obilí, kombajny všechno sklidily. Nebe plné černých mraků, nastal čas pro letky draků. Vítr pole profukuje, drak vstříc mraku postupuje. "Hele, mraku," říká drak, "uletím ti jako pták!"

Přeji všem dětem a rodičům příjemné dny volna

L


12. října 2017

Učivo

Tv - plavání

Tv - plavání

M - Hádej číslo - jednotky a desítky

Malý Matýsek - kontrola Dú str. 8 cv. 1

Matýsek str. str. 16 cv. 4

Ukázka různých druhů metrů a  k čemu se používají.

Děkuji za zapůjčení dětem :-)

Zavedení pojmu cm a m. Správný zápis délkových jednotek.

Matýsek str. 17 cv. 1,2

Měření všeho možného ve třídě :-)....

Čj - Dračí  - přepis na známky cv. 8 str. 16 v Agátě

Skupinová práce - přepis slov, seřazování podle abecedy, tvoření vět, obrázek.

Domácí úkol

PS - STR. 23

Notýsky, prvouky a dračí sešity mám u sebe.

Pokud nemají děti přímo zadaný úkol ze čtení, je pořád důležité, aby aspoň kousíček nějakého textu přečetly.

Stroj na jedničky


Příjemné prosluněné odpoledne

L


11. října 2017

Učivo

Čj - Hra - abecední řazení dětí dle příjmení, šifra, tvoření slov a vět začínající stejným písmenem

Opakování básničky - Drak a mrak - ABECEDA

Dračí sešit - diktát s opravou - slova ze cvičení 8 str. 14 v Agátě.

Ps s holčičkou str. 11 cv. 3,4

M - Na šeptanou - 3 příklady.

Malý Matýsek str. 7 cv. 2 - SP, společné počítání a kontrola. Kontrola DÚ.

Kruhový trénink - Myslím si číslo... - 6 stanovišť , zápis čísla. Vyhodnocení.

Matýsek str. 16 cv. 2,3

Skn - Hra - vyber odpověď - vytvoř slovo - druháček

Ps str. 12 cv. 2 str. 12 cv. 3 - SP na známky - křížovka - názvy dopravních prostředků. Str. 13 cv. 1,2

Skupinová práce - nakresli dopravní prostředek budoucnosti. Vyhodnotíme zítra.

Čj - čt - ps - Hra - slovní fotbal - 3 skupiny.

Dračí - nalepeno a společně doplněno cvičení z Agáty str. 15 cv. 4

Čítanka str. 80

Písanka str. 24 - nácvik a trénink písmene W,w

Dračí sešit - vyplněná přihláška do knihovny.

Hv - Opakování písní z 2. ročníku

Poslech B. Smetana - Předehra k Prodané nevěstě

Zhudebnění reklamního hesla. Nápaditost v hudbě.

Pod naším okýnkem - lidová píseň z Čech


Domácí úkol

M - MALÝ STR. 8/ CV. 1

ČT - STR. 81

Stroj na jedničky - dětem jsem dneska rozdala kartičky, dívali jsme se také společně na demoverzi na webových stránkách, vysvětlili jsme si.

Mám u sebe - notýsky, dračí sešity a prvouky.

Zítra plavání

Pokud budou mít děti od rodičů povoleno, mohou vzít jakékoliv měřidla na měření délky :-)

Prosím o zaplacení částky za dopravu na plavecký výcvik.

Příjemné podzimní odpoledne

L10. října 2017

Učivo

Čj - Hra - řazení dle abecedy - příjmení dětí

Opakování básničky - ABECEDA

Druháček - zápis písmen dle výslovnosti - skládání slov

Skládání slov do vět podle stejných písmen - společně.

Dračí - diktát slov z Agáty str. 14 cv. 8 a) - na známky.

Agáta str. 15 - složitější řazení slov, cv. 1, 2 - 2 řádky společně na tabuli. 3. řádek - seřazeno a nalepeno v dračím sešitě.

M - Hra - na vítěze příklady typu 9 + 11 -

Malý Matýsek - kontrola DÚ

Str. 6. cv. 2 - SP - spol kontrola

Cvičení na interaktivní tabuli

Hra - číselný řetězec

Ježečkový - testík - zápis 10 výsledků - příklady 9 + 11 - na známky.

Matýsek str. 16 cv. 1

Aj - Happy House song, Alphabet. Opakování a správná výslovnost jednotlivých písmen anglické abecedy, práce s kartičkami s písmeny a výslovností, seřazení abecedy. The alphabet song.  Unit 1 - Safari - nová slovní zásoba, práce s obrázky, poslech, přiřazování.

Ps str. 4

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10756481407-anglictina-s-hurvinkem/214542157910033

Pč - Roztomilá kočička - práce s papírem, skládání, stříhání, lepení, vybarvování

Čj - čt - ps Hra - Šifra

Agáta str. 16 cv. 6

Písanka str. 22  - společné psaní

Čítanka str. 26 - 27 - tiché i hlasité čtení, práce s textem, otázky, čtení s porozuměním.

Domácí úkol

 M - MALÝ STR. 7/ CV.1

ČT - STR. 26 - 27

Stroj na jedničky

Vzkazy vašich dětí pro vás v pandím deníčku prosím nevnímejte jako poznámky - je to pro vás informace, která by měla být doma dítkem vysvětlena.

Děkuji

Pohodové odpoledne

L


9. října 2017

Učivo

M - 5 pondělních otázek, 5 zážitků

Hra - Na rakety - desítky, jednotky

Malý Matýsek str. 1 cv. 1,2 - jednoduché slovní úlohy  0 - 20.

Matýsek str. 15 cv. 1,2 - počítání s korálky - přechod přes 10. Příklady typu 11 -

Str. 14 cv. 4

Čj - Opakování básničky - ABECEDA

Druháček - zápis správných písmenek dle výslovnosti.

Hra - Tvoříme abecedu - v kruhu na koberci - pěnová písmenka.

PL - čtyřsměrka - názvy ovoce a zeleniny - průhledná složka.

Stírací tabulka - trénink psacího písmene X,x

Písanka str. 24 - 3 řádky - písmenko x, X

Pokud někdo nedokončil - dopíše doma.

Druháček  - PL vlepen - čtení slov s písmenem x, čtení s porozuměnín, odpovídání na otázky, doplňování.

Vv - Pozor jedu! Koláž - temperové barvy, kreslení, stříhání, lepení na téma doprava na silnici.

Čj - čt - Hra - řazení dětí dle abecedy

Ps s holčičkou str. 11 cv. 1,2 - SP - spol kontrola cv. 3

Mám u sebe pro kontrolu.

Čítanka str. 25 - J. Havel - Chytrá kočka

Pejkový - zápis z četby, dokreslení obrázku

Mám u sebe pro kontrolu.

Domácí úkol

M - MALÝ STR. 6/ CV. 1

ČJ - SD - PL X

SD - sešit druháček

PL - pracovní list

Malý - malý Matýsek - procvičování s Matýskem

Dračí, pejskové a ps s holčičkou mám u sebe.

Básnička ABECEDA

Slunečné pondělní odpoledne

L


6. října 2017

Učivo

M - páteční soutěžení - házení kostkou s úkolem

PL - matematická křížovka - průhledná složka

Matýsek str. 14 cv. 1,3

Cvičení na interaktivní tabuli

Ježeček - kontrola DÚ

2. hodina - Zubní hygiena - správné čištění zubů

Skn - Hra - hádej dopravní prostředek, básničky na dané téma, důležitá telefonní čísla

Ps str. 11 cv. 3  - SP - spol kontrola

Dopravní prostředky - interaktivní učebnice

Ps str. 1

Čj - Hra - Kuba řekl...

Písanka str. 21  - přepis jména a příjmení - společné psaní.

PL - písmenková pavučina, abecední hlavolam - průhledná složka

Agáta str. 14 cv. 5,6

Dračí sešit - lepení slov dle abecedy - cv. 5 str. 14, seřazení slov - řešení hádanek - str. 14 cv. 6


Domácí úkol

Čtení je pořád velice důležité - pokud nemají děti úkol ze čtení - měly by každý den kousek z oblíbené knížky, časopisu ... přečíst...

Číst

Trénujte také počítámí s přechodem před desítku. Příklady typu 9 + a 11 - vždy do dvaceti.

Trénujte abecedu formou básničky ABECEDA.

Dračí sešity a písanky mám u sebe.

Některé děti nemají u sebe v krabičce tyčinkové lepidlo - prosím zjistěte a dokupte - 1 kus v kufříku (výtvarné pomůcky), 2 kus v krabičce na lavici.

Děkuji moc

Krásný říjnový víkend

L


5. října 2017

Učivo

Tv  - plavání

Tv - plavání

M - PL - příklady s přechodem přes desítku - nalepeno v ježečkovém

Znázorňování přechodu přes desítku pomocí korálků.

Matýsek str. 14 cv. 2,3

Čj - Hra - Šifra

Opakování básničky - ABECEDA

Ps s holčičkou str. 10 cv. 1,2,3,4

Pokud někdo nestačil vybarvit obrázky na str. 10 - dodělá doma.

Agáta str. 13 cv. 3

Dračí - přepis a seřazení slov (obrázků) podle abecedy.
Domcácí úkol

M - JEŽEČEK

nalepený papír A4 - celý vypracovat - dětem bylo vysvětleno - dole je rozepsáno, co u kterého cvičení mají udělat.

Zítra  - Zubní hygiena - s sebou zubní kartáček.

Hezké odpoledne

L4. října 2017

Učivo

Čj - Hra - Najdi správné písmenko - dle zadání - holkyXkluci

Opakování básničky ABECEDA

Agáta str. 13 cv. 4 - ústně  - dračí sešit - doplnění chybějících písmen před a za - SP - společná kontrola. Str. 13 cv. 1,2

Dračí sešit - Diktát vlastních jmen - na známky

M - Hra - Kartičky - ukaž číslo - jednotky a desítky.

PL - kopie z Matýskova procvičování  - nalepeno v druháčkovi - sčítání 9 + a odečítání 11 -

Ježečkový -  Testík - zapisovali čísla dle diktátu - jednotky a desítky.

Matýsek str. 11 cv. 1 B str. 11 cv. 2 str. 14 cv. 2 - SP - polovina cvičení - na známky

Skn - Kimova hra - dopravní prostředky. Druháček - zkouška pozornosti a paměti  - součást kimovy hry.

Známe se? - hra naslepo

Bezpečná cesta do školy  - video k tématu, otázky k danému tématu (interaktivní učebnice).

Ps str. 10 cv. 2,3  - společná práce str. 10 cv. 4 - SP - spol kontrola.

str. 11 cv. 1,2

Obrázkové rébusy - druháček.

Hra - Ano - ne - formou kruhového tréninku  - opakování učiva- 10 otázek.

Ani netušili, ale bylo to známky. Kontrolu správných odpovědí jsme provedli společně.

Hv - Narozeninová - Z. Svěrák - text nalepen v druháčkovi.

Čj - čt - ps - Hra - Šifra mistra Leonarda.

O. Syrovátka - Semafor - nalepeno v pejskovém.

Narozeniná pozvánka - založí do průhledné složky.

Písanka str. 18  - společné psaní - přepis, opis


Domácí úkol

PS - STR. 20

ČT - PEJSEK - nalepený papír - Semafor

Dnešní známky - M - test, SP - Čj - diktát vlastních jmen - Skn - test Ano - Ne.

Ježečky, Matýsky a Draky mám u sebe pro kontrolu. Také notýsky.

Zítra plavání - odjezd od školy v 7:30 hod. - prosím nezvoňte ráno na ranní družinu - sama dětem cca v 7:20 hod.  otevřu dveře školy.

Děti si včera přibalily do aktovky zakládací složku s průhlednou za měsíc září - prohlédněte a pošlete zpět do pátku 6. října 2017.

Zubní hygiena - správné čištění zubů

Příjemný zbytek středy

L

3. října 2017

Učivo

Čj - Hra - Na znaménka. Hádanky s abecedou. Nová básnička Abeceda - děti se musí postupně naučit - nalepeno v dračím sešitě.

Agáta str. 12 cv. 3 - doplnění písmen abecedy ústně

Dračí sešit - opis - 2 řádky (cv.3 str. 12)

Dračí sešit - řazení jmen dle abecedy.

M - Hra - číslo - desítky a jednotky pomocí púomůcky - soutěž holkyXkluci.

Společná práce na tabuli - příklady - najdi výsledek - škrtni.

Ježečkový sešit - společné počítání - opis z tabule - 2 sloupce.

Ježečkový sešit - 2 slovní úlohy - nalepeno.

Matýsek str. 13 cv. 1,2 str. 11 cv. 1A

Aj - Opakování rodinných příslušníků Happy House. The Happy House song, The alphabet - chant

PL - nalepeno v druháčkovi - schovaná anglická jména

Pč - větrný mlýn

Čj - čt - ps - Hra - "Šifra mistra Leonarda" - odhalují zašifrovaná písmena - tabulka v krabičce.

Čítanka str. 23 A. Lobel - Návštěva

Písanka str. 18 - 4 řádky - přepis na známky - mají možnost pracovat s malou tabulkou abecedy - mají v krabičce.

PL - Spojovačka s pohádkovou postavou - nová průhledná složka.

Domácí úkol

ČT - STR. 23

Učit se básničku - Abeceda - dračí sešit.

Část textu  jsme přečetli v hodině. Dočíst od věty  - Pan Sova otevřel dveře....

Ježečkové sešity, notýsky a písanky mám u sebe.

Dnešní známky - Čj ps- přepis, známka z Pč.

Cena za plavání - doprava

Hezký zbytek úterý

L2. října 2017

Učivo

M - 5 pondělních otázek a zážitků.

Hra - Kartičky - výsledek, desítky a jednotky

Ježečkový sešit - společné počítání - 2 sloupce - zápis a výpočet příkladů.

Matýsek str. 10 cv. 2

PL - seřaď čísla a přečti správně vzkaz - průhledná složka.

Čj - Hra - poznej písmeno - skládání  písmen podle abecedy

Agáta str. 11 cv. 3 - křížovka - společná práce - interaktivní tabule.

Hádanky s abecedou

Str. 12 cv. 1,2 - společná práce  - interaktivní tabule

Písanka str. 14 - 3 řádky

Abeceda ve dvojících - hra.

Vv - podzimní ježek

Čj - čt - Hra - Včeličky - abeceda - nosí písmenka podle abecedy.

Pejskový sešit - záznam z četby - Pipi slaví narozeniny.

Ukázka z filmu Pipi dlouhá punčocha.

Domácí úkol


M - JEŽEČKOVÝ

PS- STR. 15

Přepsat názvy zvířat až do konce řádků.

Dnes založíme novou průhlednou složku za měsíc říjen.

Zítra pošlu po dětech k nahlédnutí složku za měsíc září.

Pokud  ještě někdo nezaplatil za pracovní sešity, pomůcky atd.,  prosím uhraďte co nejdříve.

Cena za plavání - doprava

Děkuji a příjemné odpoledne

L


27. září 2017

Učivo

Čj - Dotykové psaní na záda. PS s holčičkou str. 9 cv. 2,3

Agáta str. 10 cv. 3 str. 11 cv. 1,2 - ústně

M - Hra - Kartičky

Ježečkový sešit - 2 sloupce příkladů.

1 řádek - diktát geometrických tvarů

Matýsek str. 9 cv. 3 str. 10 cv. 3

Skn - Hra - Kdo se přesadil?

Prvouka - ps str. 9 cv. 2

Bezpečná cesta do školy

Ps - str. 10 cv. 1

Čj - čt, ps - písanka strr. 14 - 2 řádky

Čítanka str. 22 - A. Lindgrenová - Pipi slaví narozeniny

Obrázek Pipi - dle vnějšího popisu.

Hv - Hra na tělo, opakování písní, spojení zoěvu s hudebním doprovodem.

Domácí úkol

 Přeji příjemné dny volna - něco přečtěte, spočítejte napište :-)...

Uvidíme se s dětmi zase v pondělí a už tu bude říjen....

L