21. února 2018

Učivo

Čj - Opakovací němá hra - dvojice - práce dle instrukcí - zaměření na slova se slabikotvornými r,l,m - vyhodnotíme zítra.

Ps s holčičkou str. 40 cv. 5

Agáta - opakování - str. 54 cv. 2 - psaní do myšího sešitu

Soutěž holky X kluci - souhlásky a samohlásky

M - Kruhový trénink - zápis výpočtů 12 příkladů rozmístěných po třídě

PL - spojovačka 0 - 110 - průhledná složka

Matýsek str. 17 cv. 2,3 str. 18 cv. 1 A

Malý - str. 5 - kontrola Dú, str. 4 cv. 2

Čj - čt - ps - Hra šifra

PL - křížovka o rodině - průhledná složka

Pejskový - nalepený text s básničkou - Rodina

Informace o mně

https://www.youtube.com/watch?v=aTVEjby6koc

HV - opakování písní - Mravenci, Masožravá kytka, Maličká su

Hudební kapela

Pohybový doprovod

PL k písničce - Maličká su - průhledná složka


Domácí úkol

M - MALÝ STR. 4/CV. 3

ČT - PEJSKOVÝ

Zítra jedeme do kina K3 v Bohumíně - Hurvínek a kouzelné muzeum. Cena filmového představení 50 Kč. Cenu dopravy upřesním zítra. Vše uhradíme z TF.

Děti si s sebou vezmou svačinu, pití, učebnice a pomůcky - Čj, M. Ať se děti nasnídají, budeme svačit po příjezdu z kina - cca 10:15 hod.

Příjemné odpoledne

L
20.2. 2018

Učivo

Tv - Rozvoj obratnosti - opičí dráha

Skn - Soutěž - holky X kluci ano X ne  - opakování - vesnice, město

Hra - Rychlá spojka - křížovka ( opakování - téma město)

Ps str. 41 cv. 1,2

Pro zajímavost :-)

https://www.youtube.com/watch?v=wyth8MtEV6o

M - Ježečkový - 2 sloupečky příkladů - + desítková soustava - cvičení na interaktivní tabuli

Malý str. 4 cv. 1 str. 5 cv. 1 A,B,C

Ježečkový - test - + v desítkové soustavě

Hra na vítěze

Čj - Hra se slovy se slabikotvornými r,l - dělení na slabiky, lepení

Ps - najdi rozdíly - průhledná složka

Agáta str. 53 cv. 3

Myší - společné psaní  - slova a značení slabikotvorného r, l

Ps s holčičkou str. 40 cv. 5


Domácí úkol

M - MALÝ STR. 5/ CV. 1 D, E, F

ČJ - AGÁTA STR. 53/CV. 4

přepis nebo diktát do myšího sešitu (psacím písmem)

Notýsky, prvouky, ježečkové a písanky mám u sebe.

Hezké úterý

L


19. února 2018

Učivo

Čj - 10 zážitků

Hra - hledají se samohlásky a souhlásky

Čj - Agáta str. 52 CV. 4,5

Myší - 9 slov - značení souhlásek a samohlásek

Agáta str. 53 cv. 1,2 - slabikotvorné r,l,m

M - Matýsek str. 16 cv. 5 str. 17 cv. 1 - písemné sčítání a odečítání v desítkové soustavě

Divadelní představení - Malá Mína zmlsaná

Domácí úkol

PS - str. 36

 - dopsat

Zítra konec výuky v 11:30 hod.

Příjemné odpoledne

L

16. února 2018

Učivo

Tv - Tělocvik v přírodě na sněhu

M - Páteční soutěžení v matematice - interaktivní tabule - příklady - počítání po desítkách

PL - Počítání po desítkách - doplňování číselných řad - průhledná složka

Matýsek str. 15 cv. 4, str. 16 1,2,3,4 - opakování jednotek hmotnosti, času, objemu, teploty

Interaktivní cvičení - příklady

Čj - Hra - Hledají se samohlásky - úvod do učiva o souhláskách

Myší - tabulka - samohlásky, přepis slov a grafické značení souhlásek

Agáta str. 52 cv. 1,2,3

Ps s holčičkou str. 40 cv. 1,2,3

Pohybová hra - souhlásky - samohlásky

Skn - Rychlá spojka - dům - tvrzení ano/ne

Pl - bludiště - průhledná složka

Téma  - Domov, rozdíly v bydlení na vesnici a ve městě

Ps str. 41 cv. 1

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/416234100061027-rodina


Domácí úkol

Dávejte dětem příklady typu 10 + 30, 90 - 20

Zatím počítáme pouze po desítkách.

V pondělí 19. 2. 2018 - Loutkové divadlo, Ostrava - informace buď na webu nebo mají děti vlepeno také v malém deníčku.

Krásný únorový víkend

L


15.února 2018

Učivo

Čj - Skupinová práce - hra - dvojhlásky - opakování - doplňování, lepení, seřazování

Ps s holčičkou str. 39 cv. 3,4

Agáta str. 52 cv. 4

Myší - zápis - dvojhlásky - práce se cvičením 4

Hra - u,ú,ů

M - Hra na vítěze - počítání po desítkách - sčítání odečítání

Malý str. 2 cv. 2 - kontrola DÚ

Stírací tabulky - rozklad čísla  - sčítací trojúhelníky a odečítací kornouty - pouze po desítkách.

Ježečkový sešit - opis příkladů z tabule, výpočet - společná práce

Test - diktát čísel - desítková soustava

Matýsek str. 15 cv. 2,3

Malý str. 3 cv. 2

Aj - skupina 2

Hra na týmy - opakování slovní zásoby lekce 2 a barvy - obrázek a slovo

Hra na týmy - Jaký obrázek chybí?

Ps str. 18 - opakovací strana k lekci 2

Tvorba knížečky - Tina ´s tiny book - známky do notýsku

Čj - čt- ps - Hra - Na odezírání

Myší - hledání chyb, přepis textu správně - společné psaní

Čítanka str. 53 - Jiří Havel - Co kdo sbírá

práce s textem, rozborDomácí úkol

PS - STR. 36/ 7 Ř.

TV - TEPLÉ OBLEČENÍ - měly si děti zapsat za uši :-)

Dle aktuálního počasí se ráno rozhodneme, zda strávíme páteční tělocvik v přírodě.

Teplé oblečení, obuv, rukavice, čepice, šály - vhodné na sníh. Pokud nemají děti v šatně cvičební úbor, prosím také zítra donést.

V pondělí 19. února 2018 jedeme do Loutkového divadla do Ostravy. Vše uhradíme z TF - cena za představení činí 60 Kč + doprava cca 60 Kč. Výuka bude tedy končit v 12:25 hod. a v úterý v 11:30 hod. Do aktovky svačinu, pití ,pomůcky a učebnice do Čj a M.

Notýsky, Matýsky mám u sebe.

Příjemné odpoledne

L14. února 2018

sv. Valentýn

Učivo

Čj - Kdo dřív přijde, ten dřív mele - slova na koberci, hledají pouze slova s dvojhláskou

Myší - Diktát na známky - 8  slov s ú,ů

Ps s holčičkou str. 39 cv. 1,2 - část cv. 3

Valentýnská přáníčka druháčků

M - Bingo - číselný obor 0 - 100

Matýsek str. 14 cv. 3,4 str. 15 cv. 1

Malý str. 3 cv. 1

Stírací tabulky - rozklad čísla na desítky

Čj - čt, ps

PL - Den svatého Valentýna - spojovačka, text  - nalepeno v pejskovém

Valentýnská pošta druháčků - rozdávání Valentýnek :-)

Divadelní představení - O Dášeňce

Domácí úkol

M - MALÝ STR. 2/CV. 2

DobrÚkol - pejskový - čtení o Valentýnu

Ps s holčičkou, myší sešity a notýsky mám u sebe.

Zítra máme angličtinu!

Pokud někdo má ještě publikace - Procvičování z matematiky a češtiny, prosím přinést knihy nebo penízky do čtvrtku 15. února 2018.

Vybíráme TF 2. pololetí - 300 Kč.

Krásnou valentýnskou středu...

L


13.2. 2018

Učivo

Tv - Průprava - kotoul vpřed

Skn - Práce ve dvojicích - luštění a skládání slov z obrázků - úvod do tématu Rodina a domov

PL - Pravěk - pravěká rodina - rozdíly

Básnička - Cestička k domovu - K. V. Rais - rozbor básně, vyvození  - co pro nás znamená domov

Téma - Co znamená pro tebe slovo "doma".

M - Hra - Na vítěze - čísla - jenotky, desítky

Porovnávání čísel v desítkové soustavě - onlinecviceni.cz

PL - Číselný řetězec, doplňování číselné tabulky - obor 0 - 100.

Ježečkový - test - zápis čísel podle diktátu - desítky, jednotky

Matýsek str. 14 cv. 1,2

Malý str. 2 cv. 1 - pouze příklady na sčítání

Čj - Hra na němé - hledej stejné slovo a vyber to správné - do dvojic - procvičování slov s ů,ú

Ps s holčičkou str. 38 cv. 1,2,3

Agáta str. 51 cv. 1,2,3 - Dvojhlásky

Soutěž - holkyX kluci - slova s u, ú, ů

Čj - Písanka str. 38 5 řádků - samostatné psaní na známky

Čítanka str. 56 - I. Březinová - Veverky, myši a jezevec

práce s textem, otázky a odpovědi,

Pejskový - zápis z četby, lepení a vybarvování obrázků


Domácí úkol

Děti dnes dostaly dvě publikace nakladatelství Pierot - Domácí procvičování - Matematika a Čeština. Cena jedné publikace činí 75 Kč. V případě zájmu, prosím o zaplacení. Pokud zájem nemáte prosím vrátit v původním stavu zpět.

Písanky, ježečkové, myší a notýsky mám u sebe.

Zítra - Čj, M

Divadelní představení  - O Dášeňce

Užijte si karnevalové odpoledne

L


12.2. 2018

Učivo

M - hra Ostrov - zážitky z jarních prázdnin

PL - číselná tabulka - vybarvování čísel dle diktátu - jednotky a desítky - průhledná složka

PL - SP - doplňování chybějících čísel do číselné řady - číselný obor 0 - 100 - průhledná složka

Matýsek str. 23 cv. 1,2,3

Čj - pohybová hra - ú,ů

PL - opakování významu slov - slova souřadná - vyškrtávání  - průhledná složka

Ps s holčičkou str. 37 cv. 1,2

Hra na týmy - písmeno u,ú,ů  ve slovech

Vv - Valentýnské přáníčko - kombinace technik - vodové barvy, barevné papíry, voskovky

Čj - čt - ps - Písanka str. 35 - dopsáno

Čítanka str. 103 - Hokejista - J. Kainar


Domácí úkol

ČJ - MYŠÍ

zakroužkovat správné ú,ů a potom pouze ta daná slova přepsat psacím do sešitu, ne celé věty

ČT - STR. 103

Písanky mám u sebe.

Pokud máte doma ještě průhledné složky za měsíce prosinec a leden, prosím, přibalit dětem do aktovky.

Vybíráme do TF 300 Kč na 2. pololetí.

Ve středu divadelní představení v tělocvičně ZŠ - 40 Kč - hradíme z TF.

Zítra v úterý 13.2. 2018 - Dětský karneval v KD Dolní Lutyně od 15:00 hod do 20:00 hod.

Přeji pohodové odpoledne

L


1.2. 2018
Učivo

Čj - Běhací diktát - myší sešit - doplňování u,ú,ů do slov následný zápis do sešitu - společná kontrola

Ps s holčičkou str. 36 - Hádanka, vyhledávání dalších slov

str. 37 cv. 1 - 2 sloupce

M - Stírací tabulka - zápis čísel - jednotky, desítky, bingo

Matýsek str. 12 cv. 1,2,3

Malý str. 1 cv. 1

Ježeček - rozklad čísla na desítky a jednotky - zápis

Hra - myslím si číslo... orientace v desítkové soustavě čísel

Aj - skupina 2

Opakování  - loud, quiet, fast, slow - písnička - Happy House song

Opakování čísel, hra s čísly - hra na 2 týmy

Příběh - otázky na počet - Kolik? How many...? nástinění množného čísla podstatných jmen

Dramatizace příběhu.

Slovní spojení - a red pen .... an orange pen

Ps str. 17 - společná práce

Pč - Mamut - skládání, stříhání, lepení

Čj - čt - ps - Psaní na záda - vzkaz pro děti :-)

Písanka str. 35 - 4 řádky - společné psaní - T, Ť

Agáta str. 50 cv. 2

Pejskový - PL s básničkou nalepený, obrázek

Rodinný čtyřlístek štěstí


Domácí úkol

Děti si včera nebo dnes odnesly ze školy průhledné složky za měsíc prosinec a leden. Prosím poslat zase po prázdninách zpět a ve třídě založíme do rychlovazačů.

Do TF vybíráme 300 Kč na 2. pololetí. Zbytek penízků zase převedeme do 3. ročníku.

Zítra - pátek 2. února 2018 - Pololetní prázdniny.

Od pondělí 5. února 2018 do neděle 11. února 2018 mají děti jarní prázdniny.

Uvidíme se opět v pondělí 12. února 2018.

Vzkaz rodičů rodičům - pokud budete mít chuť a čas můžete si zajít zabruslit společně s vašimi dětmi v sobotu 3.2. 2018 od 10:45 hod do 11:45 hod na zimní stadion v Karviné.

Mějte krásné dny

L

31. ledna 2018

Pololetní vysvědčení


Učivo

Čj - Hra dle výběru dětí - opět zvítězil Kuba řekl...

Agáta str. 50 cv. 3 - myší - 2 řádky slov přepis do sešitu

PL - nalepen v myším - vybarvování podle ú,ů

Agáta str. 51 cv. 1

Ps s holčičkou str. 36 cv. 4

M - PL - nalepen v ježečkovém - zápis čísel číslicí, hledání největšího a nejmenšího čísla - číselný obor 0 - 100

Online cvičení - zápis čísla číslicí

Matýsek str. 11 cv. 1,2,3

Rozklad čísla na desítky a jednotky

Práce s číselnou osou 0 - 100

Soutěž holky X kluci - Myslím si číslo...

Matýsek str. 12 cv. 2 - 2 číselné osy

Čj - čt - ps - Soutěžení v druháčkovi - slabiky, písmena, abeceda stop

Písanka str. 33 - společné psaní - dopsáno

Čítanka str. 106 - E. Petiška Bylo jednou jedno loutkové divadlo - povídání na téma loutky, opona, kulisy

Výroba papírové prstové loutky

Rozdávání pololetního vysvědčení, hodnocení 1. pololetí školního roku 2017 - 2018

Domácí úkol

V druháčkovi je vlepen test z Skn.

Užijte si krásné pololetní odpoledne, zítra výuka dle rozvrhu. Pozor! Máme Aj!

L