18.1. 2019

Učivo

Aj - skupina 2

Opakování čísel a názvů čísel, na koberci - 2 skupiny - přiřazování. Říkanka s čísly, práce s číselnými kartami a  s názvy karet.

Rychlá spojka - příklady, zápis výsledku anglicky - názvem - práce s nápovědou

Ps str. 43 cv. 3 + vybarvení

Ps str. 44 cv. 1

Uč str. 35 - hra

slovní spojení a big (small) red kite

Čj - úkoly s vyjmenovanými slovy po M

Lístečkování - zařazování příbuzným slov probraných k vyjmenovaných

Sešit čj - přepis oznamovacích vět

dvojice slov z uč str. 48 cv. 5

PS str. 35 - kontrola dú, cv. 2

M - Soutěž holky X kluci - sudá, lichá, násobení, dělení

Velký oranž str. 29 kontrola dú cv. 5 - 2 sloupce

Malá bílá G cvičení ke straně v učebnici 12,13

Osová souměrnost

Souřadnice - obrázek PL průhledná složka

Velký fial str. 9 cv. 3,4

PL - geometrické tvary - průhledná složka

Alenka v říši divů - za zrcadlem

Domácí úkol

Mějte pěkné dny volna

L


17. 1. 2019

Učivo

Tv - plavání

Tv - plavání

Čj - Magnety - hledání do dvojice vyjmenovaná slova po M, lístečkování - vyjmenovaná slova po B L M - třídění, lepení

Interaktivní cvičení - řazení vyjmenovaných slov po M

Sešit čj - pravopis i í y ý - doplňování a vyhledávání slov v osmisměrce - nalepeno v čj

Uč str. 47 cv. 1 - vyjmenovaná slova a příbuzná slova

Sešit čj - cvičení 2 z uč ze str. 47 

M - PL  - příklady se závorkami, procvičování sčítání a odčítání a dělení - společná kontrola - nalepeno v sešitě M, příklady z uč ze str. 43 cv. 2 A)B)

Velký oranž kontrola dú

Aj - skupina 2

Opakování čísel 1 -10 - přiřazování číslic a názvů, rozstřel do dvojic

Uč str. 34 říkanka, vyvození čísel 11 - 20

Sešit Aj - křížovka - společná práce

Ps str. 42 cv. 1 - bingo číslice 11 - 20, poslech cv. 2

Opakování barev


Domácí úkol

M - velký oranž str. 29 cv.4

Čj - Ps str. 35 cv. 1

Písanky a sešity čj mám u sebe.

V žk mají děti zapsanou známku z sp - sešit M.

Změna rozvrhu nastane od 28. ledna 2019.

Mějte krásné odpoledne

L


16.1. 2019

Učivo

Čj - Běhací - najdi 5 vyjmenovaných slov po M (had)

Interaktivní cvičení - přiřazování vyjmenovaných slov podle nápovědy

Manipulační činnost - pexeso - vyjmenovaná slova po M + obrázek - nalepeno v sešitě čj - společná kontrola.

M - Pl - doplňování činitelů, dělenců, dělitelů, podílu a součinu do příkladů - nalepeno v sešitě M - společná kontrola

Interaktivní cvičení - písemné sčítání více čísel

Sešit M - slovní úlohy z učebnice str. 42 cv. 4, str. 43 cv. 2 - 4 příklady SP na známky

Velký oranž str. 29 cv. 3 2 odstavce

Skn - opakování učiva před testem

Soutěž holky X kluci - ano X ne

Test

Sešit skn - dopsán zápis

Úvod do učiva o půdě

Vv - Vrabčák na větvi - barevné papíry, vodové (temperové barvy), fixy, pastelky

Čj - Soutěžě pro každého - třeťáček - slovní zásoby, hádanky na vyjmenovaná slova po M

Písanka str. 18

čítanka str. 70 - 71


Domácí úkol

Čj - ps str. 35 cv. 2

M - Velký oranž str. 29 cv. 3

Zítra máme poslední plavecký výcvik.

Příjemný den

L15. ledna 2018

Učivo

M - 10 zážitků

PL - kotouče na násobení - SP - vzájemná kontrola na známky

Interaktivní cvičení - procvičování sčítání a opdčítání dvojciferných čísel

Sešit m - str. 43 cv. 2 - 8 příkladů - společné počítání

Velký oranž str. 29 cv. 1 - druhý sloupec - odečítání více čísel vedle sebe

Čj - časovka - skupinová práce - slovní spojení (pravopis y ý i í po L)

Sešit čj - korálky - hlednání vyjmenovaných a příbuzných slov

Uč str. 46 cv. 1 - řada vyjmenovaných slov

Názorné vysvětlení významu jednotlivých vyjmenovaných slov po M - interaktivní tabule

PL - nalepen v sešitě čj - doplnění a spojení s obrázkem

Pč - Sob  - obkreslování dlaní a chodidla

M - geometrie - malá bílá str. 4 strana 11 - čtvercová síť

Sešit G - náčrt čtvercové sítě - vybarvování políček dle instrukcí

Velký fial str. 9 cv. 1,2

Čj - Třeťáček - práce s vyjmenovanými slovy po M

Písanka str. 17

Čítanka str. 70 - pouze část textu

Čj - Třeťáček - práce s vyjmenovanými slovy po L


Domácí úkol

M - Velký oranž str. 29 cv. 2

Ps - str. 16 - vzkaz pro maminku

Pokud někdo nemá hotovo vše v písance na str. 16 - dokončí doma.

Zítra test ze skn.

Pěkné sněhové odpoledne

L


11.ledna 2019

Učivo


Aj - skupina 2

Opakování slovíček, procvičování otázky máš... ? a odpovědi Ano, mám ... Ne, nemám...

Týmová hra zaměřená na slovní zásobu lekce 5 + procvičování slovních vazeb

Opakování čísel 1 - 10

PL - osmisměrka, počítání, záznam číslic slovy - průhledná složka

Uč str. 34 - říkanka - seznámení s čísly 11 - 20

Čj - Soutěž holky X kluci - pravopis po L

Běhací- zápis vyjmenovaných slov podle příbuzných

Interaktivní cvičení - procvičování pravopisu

Křížovka - sešit čj

Sešit čj - cvičení 2 str. 45  - nalepeno, doplněno, přepsáno - společná práce

Soutěže s vyjmenovými slovy po L

M - PL - písemné odčítání s přechodem - nalepeno v sešitě M

Sešit M - cvičení z uč str. 42 cv. 1,2 - slovní úlohy

Uč str. 43 - sčítání a odčítání více čísel

Ps str. 29 cv. 1 1. sloupec

Čj - Třeťáček - napiš co nejvíce příbuzných slov k vyjmenovaným po L

Písanka str. 15 - popletené věty

Písanka str. 16 - autoři a díla

Sešit čt - obrázky + zápis autorů knížek

Hv - Du valaši du, Když jsem jel do Prahy

Domácí úkol

Sešity čj mám u sebe.

Ředitelské volno

Příjemné dny

L


10.1. 2019

Učivo

Tv - plavání

Tv - plavání

Čj - běhací - hledání vyjmenovaných slov v hadovi

Interaktivní cvičení - pravopis i í y ý po obojetné souhlásce L

Ps str. 34 cv. 4

PL - vybarvovačka - příbuzná slova k vyjmenovaným po L - průhledná složka

Soutěž - uč str. 44 cv. 5 - třeťáček

Časovka - slovní spojení - pravopis i í y ý (skupinová činnost - soutěž)

M - PL - vybarvovačka - násobení - průhledná složka

Procvičování písemného odčítání s přechodem - interaktivní tabule

Sešit M - test

Uč str. 41 cv. 1 a cv. 2 - ústně

Aj - skupina dvě

hra na pamatováka - slovní zásoba lekce 5

Uč str. 33 obrázkový příběh

Ps str. 40 cv. 2 str. 41 cv. 1

Sešit aj - zápis  vazby já mám, já nemám


Domácí úkol

Čj - uč str. 46 cv. 6 do sešitu čj

čtení ze dne 9.1.

Zítra zapíšeme známky do žk z m (slovní úloha, dnešní test) a známky z vv.

Čj ps a sešity m mám u sebe.

Pokud si vzpomenete, už nám chybí toaletní papíry a papírové kapesníčky v boxu :-).

Ředitelské volno

Prosím podepsat deníčky!

Pěkný den

L


9. ledna 2019

Učivo

Čj - Indiánská stezka - 10 slov, pravopis i í y ý

Interaktivní tabule - rozlišování dvojic - líčí - lýčí ....

Sešit čj - přepis slov (doplněných ve cvičení z 8.1.)

Ps str. 33 cv. 4 str. 34 cv. 1

Soutěž holky X kluci - opakování před doplňovačkou i í y ý po L

Sešit čj - doplňovačka na známky

VV - Dům v chumelenici

Skn

M - Pl - násobení - manipulační činnost - průhledná složka

Interaktivní cvičení - procvičování písemného odčítání s přechodem přes základ 10

Velký oranž str. 28 cv. 2,3,5 cv. 6 - SP na známky

Sešit M - 4 příklady - opakování pís. odčítání

Čj - práce do dvojic - opravy chyb ve zprávě, přepis slov správně, ano - ne

Písanka str. 15 - přepis básničky Duben

čítanka str. 68


Domácí úkol

Čj - ps str. 34 cv. 3

Čt - str. 69 - dočíst (na pátek)

Zítra plaveme.

Děti mají zapsány v žk známky  - čj diktát, test i í y ý , otázky- m - písemné +

Velký oranž a písanky mám u sebe.

Hezké odpoledne

L


8. ledna 2018

Učivo

Skn

Čj - Rychlá spojka - pravopis i í y ý po L

Ps str. 33 cv. 2,3

Uč str. 44 cv. 3 - zápis do sešitu, cv. 4 - doplněno a nalepeno v sešitě čj.

Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov po L.

Sešit čj - diktát

PL - klaun - vybarvování podle i í y ý - průhledná složka

Časovka - práce do skupin - zápis slovních spojení - pravopis i í y ý

M - Velký oranž - kontrola dú, str. 28 cv. 1, sešit M - test

Tv - plavání

Domácí úkol

M - velký oranž str. 28 cv. 4

Ps - str. 12

Sešit m, čj a čj ps mám u sebe.

Prosím o návratku ohledně Školního plesu.

Děkuji

Příjemné odpolene

L


7. ledna 2019

Učivo

M - 10 zážitků

Uč str. 41 cv. 3 - SP a b c d - povinné, e  - bonusové do sešitu m

Společná kontrola

Interaktivní cvičení  - sčítání a odčítání dvojciferných čísel

Sešit M - procvičování písemného sčítání s přechodem přes základ 10 - společné počítání na tabuli

Aj - skupina 2

Opakování slovní zásoby lekce 5, kimova hra, pantomima, rozstřel do dvojic.

Magnety - vybarvi a najdi stejný obrázek

Výslovnost - opakování slovíček lekce 5

Písnička lekce 5

Ps str. 39 cv. 2

Ps str. 40 cv. 1 - poslech - SP na známky

Skn

Čj - Běhací  - hádanky na vyjmenovaná slova po L, interaktivní cvičení (rozlišování dvojic typu - mlýn X mlít, lísá X lysá...), křížovka - v sešitě čj

Sešit čj - diktát se zpětnou vazbou (sebekontrola) - příbuzná slova ke slovům vyjmenovaným po L

Uč str. 44 cv. 1, str. 2 - nalepeno a doplněno v sešitě

Ps str. 33 cv.1

Čj- Soutěžení v třeťáčkovi (3 soutěže na vyjmenovaná slova po L)

Písanka str. 14 - společná práce

čítanka str. 61 - otázky a odpovědi

sešit čt - odpovědi na otázky - na známky - před prověrkou jsme si na otázky odpovídali


Domácí úkol

M - Velký oranž str. 27 cv. 3

Čj - Ps str. 32 cv. 5 bonus vybarvit obrázky

Zítra test z m - písemné sčítání s předchodem přes základ 10

Zítra diktát u čj - příbuzná slova k vyjmenovaným - můžete s dětmi projít v učebnici str. 41 - 44 - vždy 1. cvičení

Zítra plaveme. Vyučovací hodiny - skn, čj a m.

Hezké mrazivé odpoledne

L

4. ledna 2018

Učivo

Aj - skupina 2

Práce s obrázky a slovy (slovníčka lekce 5) na koberci, přiřazování, odhalování, trénink paměti, živé pexeso, opakování písničky lekce 5, pantomima

Sešit AJ - zápis slovíček z lekce 5 + obrázek

Ps str. 39 cv. 1

Čj - Běhací - zaměření na rozdíl slov - lísá a lysá, lyska a líska. Interaktivní cvičení - přiřazování slov příbuzných k vyjmenovaným. Křížovka - sp - v sešitě Čj, diktát se zpětkou kontrolou s tabulí - 8 slov.

Ps str. 32 cv. 1,2,3,4

M - Velký oranž str. 26 cv. 1,2,4,5

Interaktivní cvičení - písemné odčítání s přechodem přes základ 10

Sešit M - 4 příklady na písemné odčítání + zkouška správnosti - společná práce

Čj - Třeťáček - soutěž - skládání vyjmenovaných slov

Písanka str. 11 - čtení s porozuměním, záznam odpovědí - společná práce

Čítanka str. 60 - Jak se dělá strašidlo?

Do sešitu čt - záznam z četby- autor + název úryvku

Hv- Dú valaši dú ... , kanón


Domácí úkol

Pozor v úterý 8.1. 2019 máme plavecký výcvik. Děti přijdou do školy normálně, odjíždíme v rámci výuky v 10:30 hod. Do aktovky nabalit vše do skn, čj a m.

Prosím také o papírové papesníčky v boxu a rolku toaletního papíru :-).

Posílejte také po dětech návratku ohledně Školního plesu.

Písanky, sešity čj a ps čj mám u sebe.

Příjemné dny volna

L3. ledna 2019

Učivo

  Povánoční povídání

Čj - práce ve dvojicích - manipulační činnost - vyjmenovaná slova po L

Sešit čj - hledání příbuzných slov ke slovu plynout  - nalepeno. cvičení z uč ze str. 43 cv. 2, zápis rozdílných slov ze str. 43

Bingo  - vyjmenovaná slova po L

Ps str. 31 cv. 4,5,6

M - PL - dělení - vybarvovačka, interaktivní cvičení - odečítání s přechodem

Uč str. 40 cv. 3 - 4 příklady + zkoušky do sešitu M

Ps str. 26 cv. 6 - společná práce

Aj - Opakování lekce 4, pexeso
Ps str. 38

At the park - V parku - úvodní hodina do nové lekce, práce s plakátem, písnička uč str. 32, nová slovní zásobaDomácí úkol

Prosím pošlete po dětech návratku ohledně Školního plesu (dětem bylo rozdáno ve čtvrtek před Vánocemi).

Dnes ještě nemají děti domácí úkoly.

Krásné lednové mrazivé odpoledne

L