"Hurá na prázdniny!"


Přeji vám krásné sluníčkové léto naplněné báječnými zážitky!

Přeji vám správný start do nového školního roku 2019 - 2020! Není nic, co by vaše děti s vaší pomocí nezvládly!

Lucka


27.6. 2019

Učivo

čj ps str. 40 cv. 2,1,2

M ps str. 38 cv. 4,5,6

písanka str. 34, 36, 37, 38 - pouze výběr

film - Psí poslání


Domácí úkol

Zítra donést složku na vysvědčení.

Velice děkuji za báječné včerejší odpoledne.

Poznat a pracovat s takovými bezvadnými lidmi a malými lidičkami po dobu 3 let se poštěstí málokomu .....

Děkuji a doufám, že se z toho vzpamatuji během prázdnin :-)

Pěkný čtvrtek

L


26.6. 2019

Učivo

M - na vítěze - násobení a dělení 10,100

Ps str. 37 cv. 4,5,6,7

Ps str. 38 cv. 1,2

Čj - základní skladební dvojice ve větě

Uč str. 108 cv. 1 - společně s tabulí

Souvětí a věta jednoduchá

Ps str. 39 cv. 2,3,4,1 - dole

Rozdávání výkresů

Matematické vybarvovačky

Domácí úkol


Na pátek prosím donést složku na vysvědčení.

Zítra doděláme ještě cvičení v ps z M a Čj a písanku.

Těším se na dnešní předprázdninovou akci  na hřišti ZŠ od 15:30 hod. a ostatním dětem a rodičům přeji krásné odpoledne!

L25.6. 2019

Učivo

Čj - ps str. 38 cv. 1 a) b) c) d)

Uč str. 108 cv. 1 - základní skladební dvojice

Ps str. 39 cv. 1

M - ps str. 36 cv. 6,7 str. 37 cv. 1,2

M - ps geometrie - str. 34 cv. 1,2,3,4

Str. 29 cv. 1a)

Čtyřúhelníky

Kontrola a odevzdávání učebnic

Volné hraní

Domácí úkol

V deníčku  jsou nalepeny informace ohledně sešitů pro 4. ročník - zajišťujete sami.

Děti, které některé učebnice neodevzdaly, prosím přinést zítra.

Zkontrolujte dětem deníčky.

Hezké úterý

L


24.6. 2019

Učivo

Čj - soutěž holky X kluci - určování sloves, uč str. 106 cv. 1a) b) c)

uč str. 106 cv. 2 - do sešitu čj - společná práce

Ps str. 38 cv. 2, cv. 3 - na koberci ústně

Písanka str. 29, 30, 31

M - ps str. 35 cv. 6,7

Uč str. 46

Ps str. 36 cv. 1,2,4,5

Hrajeme si s pohádkou :-)

Domácí úkol

Prosím podepsat deníčky - info ohledně středy 26.6. odpoledne.

Zítra budeme vybírat učebnice - 6 učebnic. Prosím o důkladnou kontrolu stavu učebnice, polepit, vygumovat, ......

Děti si s sebou mohu přinést do školy hry - ne na mobilu a tabletu na poslední vyučovací hodinu.

Zítra budeme dodělávat učivo v čj a m a také m - g.

Sešity pro školní rok 2019 - 2020

Hezký den

L


21.6. 2019

Učivo

Aj - hry s čísly v angličtině - opakování čísel 1 -20

ps str. 79 cv. 2, ps str. 80 cv. 2. str. 81 cv. 3

PL - příšerka - části těla, slovní zásoba

Tv - pohybové hry

Čj - běhací - výběr vhodného slovesa do věty

uč str. 104 cv. 3 - přepis básně do čj  - časování sloves, určování slovních druhů, určování sloves a podstaných jmen - písemně - společná práce.

Ps str. 37 cv. 1

uč str. 104 cv. 1

Písanka str. 28, část str. 29

M - Ps str. 35 cv.4

ps str. 28 cv. 1 a) b) c)


Domácí úkol

Příští týden končí výuka v 11:30 hod. - prosím podepsat deníčky. Děkuji

Přeji krásný předprázdninový víkend

L


20.6. 2019

Učivo

Skn

Vv - Potápěč v moři - kombinace technik

Čj - Skupinková - časování sloves

Ps str. 36 cv. 1,3 str. 37 cv. 2,3

PL - vybarvovačka - slovesa - čas - v sešitě čj

M - Ps str. 34 cv. 1,2,3,4,5,6,7,8

Ps str. 35 cv. 1,2,3,4
Domácí úkol

M - ps str. 34 - dokončit

Čj - ps str. 36 cv. 4

Zítra máme i M - geometrii.

Hezký den

L


19.6. 2019

Učivo

Čj - běhací - slovesa do správného tvaru z infinitivu

Interaktivní cvičení - procvičování času sloves, pravopis i í y ý

Sešit čj - úvod do časování sloves - rozdělení na číslo jednotné a množné - nalepeny kartičky, cvičení z uč  - doplňovačka i í y ý


uč str. 102 cv. 1, cv. 2, cv. 3 do sešitu - pouze napsaná doplněná slovesa, str. 103 cv. 4, cv. 5, cv. 6 - ústně

M - Uč str. 41 cv. 1, uč str. 42 cv. 1, opakování násodků čísla 6,7

Ps str. 33 cv. 1,2,3,4,5,6,7

M - geometrie

Ps geometrie - str. 26 cv. 1, str. 27 cv. 1,2

Soutěž holky X kluci

Trojúhelník a jeho obvod, strany trojúhelníku, popis

Čj - Písanka str. 28 - písmeno K

Můj kamarád

Hv - Voláme sluníčko haló, haló

Domácí úkol

M - Ps str. 33 - dokončit

Čj - ps str. 36 cv. 2

Hezkou středu

L


18.6. 2019

Učivo

Aj - opakování - práce s plakátem Happy street, lekce 9 At sport centre, části těla, slovní zásoba, ps str. 81, sešit aj - obrázková slovní zásoba

PL - příšerky + nakresli příšerku dle popisu

Čj - magnety - infinitiv + sloveso v daném tvaru, práce do 2 - věty, určování slovesa, obrázek

Interaktivní cvičení - určování sloves

Uč str. 101 cv. 1 - zvratná slovesa

Ps str. 35 cv. 1 a) dole

Tv - sportování na dětském hřišti

Skn

M - Pl - násobení - přiřazování příkladů a výsledků

Interaktivní cvičení - dělení se zbytkem

opakování násobků čísla 4,5

Ps str. 32 cv. 1,2,3,4,5,6,7 - vždy část cvičení

Domácí úkol

M - ps str. 32 - dokončit

Čj - str. 35 1b)

Hezký den

L


17.6. 2019

Učivo

M - opakování malé násobilky - na vítěze, opakování násobků čísla 2,3

uč str. 36 cv. 1, str. 37 cv. 1

Ps str. 31 cv. 1,2,3,4,5,6,8

Skn

Čj - skupinová činnost - časovka - karty s obrázkovými slovesy - určování osoby, čísla, času

Ps str. 34 cv. 3

uč str. 100 cv. 1,2

Interaktivní cvičení - pexeso

Ps str. 35 cv. 2,3

Pč - práce s modelínou - letní téma

Čj - třeťáček - práce se slovesy - protiklad slovesa

Písanka str. 26 5 řádků

Čítanka str. 118


Domácí úkol

Čj - ps str. 35 cv. 1,4

M - ps str. 31 cv. 7

Do středy prosím o návratku ohledně 26.6..

Prosím přinést s sebou ps geometrii.

Příjemné pondělí

L


14.6. 2019

Učivo

Aj - skupina 2

Uč str. 63 - rodina, členové rodiny, slovní zásoba, otázky a odpovědi - práce s obrázkem

Pl - rodina - nalepeno v sešitě aj

Tv - běh, spolupráce - cvičení ve dvojicích, honičky, střelba na koš

Čj - magnety - slovesa + mluvnické kategorie sloves

Práce do dvojice - křížovka - slovesa

Ps str. 34 cv. 2,4

M - kontrola dú, sešit m - test zaokrouhlování na 10, 100

PL - vybarvovačka - průhledná složka

Ps geometrie str. 25 cv. 1,2

Čj - pantomima - slovesa

Písanka str. 26

čítanka str. 116 - 117Domácí úkol


Ať si děti v pondělí přibalí do aktovky i ps do geometrie. Děkuji

Mějte krásné dny volna

L13.6. 2019

Učivo

Čj - třeťáček - hledání chyb - procvičování určování osoby a čísal u sloves

Skupinková práce - úvod - slovesné časy, vzájemná kontrola a vyhodnocení

uč str. 99 cv. 1 - vyhledávání sloves a určování času

sešit čj - uč str. 99 cv. 3  - společná práce, časy u sloves

Vv + Skn - Policie ČR dětem - v areálu MŠ

M - Třeťáček - zápis čísel + zaokrouhlování na desítky a stovky

Uč str. 36 cv. 1,2 - ústně

Ps str. 30 cv. 2,3,4,6

Čj - písanka str. 25

Domácí úkol

Čj - ps str. 34 cv. 1 a) b)

M - ps str. 30 cv. 5

Zítra test z M - zaokrouhlování, zítra máme také geometrii.

Pěkný čtvrtek

L


12.6. 2019

Učivo

Čj - běhací - skládání sloves a určování osoby, čísla

ps str. 33 cv. 1,3,4

Třeťáček - časovka - slovesa v 1. osobě č. j.

Písanka str. 25 - 3 řádky

PL - želva - vybarvování dle instrukcí (slovesa - osoby) - sešit čj

na koberci - karetní hra kvarteto - na slovesa - číslo a osoba

Aj - skupina 2 - opakování jednotlicch dílů komiksů

Uč str. 62

Ps str. 78

SP - komiks

M - kontrola dú

ps str. 28 cv. 2,3,4

Zaokrouhlování na stovky

ps str. 30 cv. 1

Hv


Domácí úkol

M - ps str. 28 cv. 5

 Čj - pro děti, které nemají hotovo - pl - želva vybarvovačka, písanka str. 25 3 řádky

Zítra zapíšeme známky z m a čj.

Zítra na 9:00 hod jdeme na zahradu mš  - akce Policie dětem.

Krásné a horké odpoledne

L


11.6.2019

Učivo

Aj  - skupina 2 - souhrnné opakování lekce 8, písničky, slovíčka, probraná gramatika, obrázkové příběhy

Test lekce 8

Čj - slovesa - číslo a osoba

Kartičky se slovesy - kroužkují správnou osobu

uč str. 98 cv. 1

Soutěž holky X kluci - pravopis i í y ý

sešit čj - cvičení z uč ze strany 98 cv. 3 - společná práce

Sešit čj -test - slovesa - číslo

Tv - kondiční cvičení, honičky, podbíhání, přeskok, přeskok přes švihadlo, míčové hry

Skn

M - kontrola dú

Sp - ps str. 27 cv. 4,5 - společná kontrola

Interaktivní cvičení - písemné sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 100

Sešit M - test

Ps str. 28 cv. 1


Domácí úkol

M - ps str. 28 cv. 2

Čj - ps str. 33 cv. 2

Zítra zkontroluji oba domácí úkoly z čj v ps.

Příjemné odpoledne

L


10.6. 2019

Učivo

M - 10 zážitků, procvičování sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 100

Ps str. 25 cv. 3,4,5,6

Ps str. 26 cv. 2

Skn

Pč - letní zápich do květináče

Čj - slovesa - hra na týmy - lístečkování - procvičování jednotného a množného čísla sloves

Ps str. 32 cv. 1,2,4

Sešit čj - slovesa - osoby

Čj - holky X kluci - číslo sloves

písanka str. 24 6 řádků

Čítanka str. 114 - práce s textem, odpovědi na otázky, dokončování příběhu - ústně

Sešit čt - záznam z četby - výběr - ilustrace nebo slova

čítanka str. 115


Domácí úkol

M - ps str. 27 cv. 1,3

Čj - ps str. 32 cv. 3 a) b)

Sešity čt mám u sebe.

V žk známky z testu - pravopis i í  y ý po obojetných souhláskách.

Zítra test - m - příklady bez přechodu přes základ 100, čj - určování čísla u sloves.

Hezké pondělí

L


7.6. 2019

Učivo

Čj - Tvarosloví - slovesa - určování čísla sloves, vyvození

Rébusy se slovesy - písmena s obrázkem, skládání slovesa

uč str. 97 cv. 1 - vyhledávání sloves, určování čísla jednotného, množného

Magnety - slovesa v jednotném a množném čísle - práce dle instrukcí, práce do dvojic.

Interaktivní tabule - pexeso - slovní druhy

písanka str 23

Tv - běh, soutěž týmů, hra na rybníček, míčové hry - na třetího, král střelců

M - Kontrola dú

M - geometrie - mnohoúhelníky, obvod a obsah

Ps - g str. 23 cv. 2 str. 24 cv. 1,2

Aj - spojeno

Domácí úkol

Sešity čj a písanky mám u sebe. Prosím zašlete zpět návratku :-) co nejdříve.

Příjemné dny volna

L


6.6. 2019

Učivo

Skn

Vv - včelí plástev - koláž, kombinace technik, voskovky, vodové barvy, pastelky

Čj - Opakování vyjmenovaných slov po P,S,V,Z

Bingo - slova vyjmenovaná a příbuzná

Sešit čj - test - doplňovačka i í y ý po obojetných souhláskách

M - Ps str. 24 cv. 1,2, 3, 4,  ps - str. 25 cv. 1,2,3,4,5,6

Čj - dokončování tajného a oficiálního deníku

písanka str. 22

Uč str. 96 - slohová cvičení - pořadí vět v příběhu

Sešit čt - cv. ze strany 96

čítanka str. 110 - tiché čtení


Druhý titulek

M - ps str. 24 cv. 5, str. 26 cv. 1,2

Hezký čtvrtek

L

Den dětí

5.6. 2019


4.června 2019

Učivo

Aj - skupina 2

Bingo - opakování slovní zásoby lekce 7,8

Práce do dvojic - domino, vybavování dle instrukcí

Ps str. 77 cv. 1,2

Čj - opakování vyjmenovaných slov, bingo

manipulační činnost - ps str. 30 cv. 2

ps str. 30 cv. 1,3

Interaktivní cvičení - pravopis i í y ý

Tv - rozcvička, cvičení v týmech, honička, manipulace s míčem

Skn

M - ps str. 23 cv. 5 - Sp

Interaktivní cvičení - pexeso - sčítání a odčítání

PL - spojování čísel přičítáním - průhledná složka

Sešit M - cv. z uč str. 27 cv. 3 a) b)

Sešit M - test

Domácí úkol

M - Ps str. 23 cv. 6

Čj - ve čtvrtek doplňovací cvičení - pravopis po obojetných souhláskách

Zítra Den dětí na hřišti ZŠ.

Hezké úterý

L


3.června 2019

Učivo

M - 10 zážitků

Třeťáček - zápis čísel

Ps str. 22 cv. 4,5 str. 23 cv. 1,3

Skn

Čj - Běhací - hádanky s vyjmenovanými slovy

Interaktivní cvičení  - pravopis i í y ý po z

Sešit čj - cvičení z uč str. 95 cv. 3

Rozstřel do dvojic - příbuzné a vyjmenované slovo

hra na I - Y

Ps str. 28 cv. 1,2

Pč  - točená  zmrzka :-)  

čj - písanka str. 21

čítanka str. 109

Psaní vlastního tajného a oficiální deníku.


Domácí úkol

M - Ps str. 23 cv. 2,4

Čj - ps str. 29 cv. 4 a) b)

Písanky mám u sebe. Zítra test z M.

Prosím podepsat informace v deníčku - ohledně středy 5.6.  Zmrzlina pro děti byla uhrazena z TF.

Děkuji

Příjemně teplé odpoledne

L


31.5. 2019

Učivo

Aj - skupina 2 - opakování probrané slovní zásoby a gramtiky, slovní spojení, tvoření vět, otázka a odpověď, písničky lekce 8

E - mail - společná práce, doplnění e - mailu, obrázek, vybarvení, popis - nalepeno v sešit aj

Tv - honička, běh, manipulace s míčem, nácvik hodu, kotoul vpřed, svíčka

Čj - magnety - slovo mnohoznačné - jazyk, práce do dvojice dle instrukcí

interaktivní tabule - slova příbuzná přiřazování

Uč str. 93 cv. 2 - nalepeno v sešitě čj

Uč str. 94 cv. 3 - společná práce, do sešitu čj

Ps str. 29 cv. 3

M - Kontrola dú, souřadnice - obrázek  ke Dni dětí :-) (průhledná složka)

Interaktivní cvičení z geometrie - čtvercová síť, souřadnice + zápis

Mnohoúhleníky

Ps geometrie str. 23 cv. 1

Čj - časovka - zápis vyjmenovaných slov po všech obojetných souhláskách

Uč str. 92 - pozvánka

Ps str. 28 cv. 1 - psaní pozvánky dle daných informací.

Písanka str. 21 - písmeno v


Domácí úkol

Ps aj a sešity aj a Ps čj mám  u sebe.

Přeji vám krásně prosluněný víkend s oslavou

ke Dni dětí!

L