20.9. 2018

Učivo

Tv - Plavání

Tv - Plavání

Čj - Opakování tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek, soutěž holky X kluci

Sešit Čj - SP  dle pokynů - následně společná kontrola

Souběžně - kolíčkovaná - na koberci - trénink psaní i,í,y,ý

M - Hra na rychlého vítěze - násobení číslem 3 a 4

Sešit M - slovní úloha - společná práce

Test - zápis pouze výsledků - násobení číslem 3,4

Kontrola dú

Dělená činnost - Malý str. 16 cv. 3,4 - zkontrolujeme v pondělí + obrázek ve stovkové tabulce

Na koberci - Hra - procvičování malé násobilky - já mám ... kdo má ....

Aj - skupina 2 - opakování čísel 1 - 10

Ps str. 7 cv. 4 - Bingo - 5 kol

Uč str. 7 - poslouchej a čti - nácvik konverzačních frází, společná činnost

PL - čtyřsměrka - barvy - mám u sebeDomácí úkol

M - malý str. 17 cv. 1,2

Čj - ps str. 6 cv. 2

AJ 2 - uč str. 7 - číst

Všechny úkoly jsou v podstatě na pondělí - zítra výlet do Dinoparku v Doubravě.

Do batůžku dětem nabalte - svačinku, pití, pláštěnku, kapesníky, kapesné dle vašeho uvážení. Určitě sportovní pohodlé oblečení dle aktuálního počasí - kšiltovky, kraťasy, pohodlnou obuv ....

Pokud ještě někdo neodevzdal písemný souhlas ohledně ozdravného pobytu a chce aby se dítě zúčastnilo, je nutné ho zítra odevzdat.

Pokud někdo z dětí nepojede, bude absolvovat školní docházku na velké  škole v 4. třídě.

Mějte krásné odpoledne

L19. září 2018

Učivo

Čj - Opakování souhlásek - tvrdé, měkké, obojetné

Uč str. 10 cv. 1 - společná práce

Třeťáček - zápis souhlásek - soutěž

Indiánská stezka - souhlásky, vzájemná kontrola

Ps str. 5 cv. 4,5

cv. 6 - tiché čtení slov

Sešit čj - diktát slov ze cvičení 6 v ps.

M - Dělená činnost - matýsek 7  - str. 4 cv. 2,3 - SP - společná kontrola

na koberci - házení kostkou - dělení číslem 4

Malý str. 16 cv. 1 a 2 sloupce cv. 2 - společné počítání

Čj - Čítanka str. 23, práce s textem, záznam do sešitu Čj - dle pokynů

Skn - Papučová - odpočinková hra

uč str. 8 - cesta do školy - pravidla silničního provozu pro chodce

Sešit Skn - zápis + dvě dopravní značky dle vlastního výběru

VV - Ps skn - str. 7 cv. 4 - koláž  - moje město nebo vesnice

Některé děti stihly prstového papírového maňáska.

Některé děti začali vybarvovat sluníčko - teplé a studené barvy.

Domácí úkol

M - malý str. 16 - dokončit

zítra test na násobení čísly 3,4

Čt - str. 23

Sešity Čj a Čt a matýsky 7 mám u sebe.

V žk mají děti zapsanou známku z psaní.

Zítra 1. lekce plavání - plavky, ručník, plavecké brýle (nejsou podmínkou), holčičky budou muset mít plaveckou čepici.

Sraz 7:20 hod. Odjezd od malé školy v 7:30 hod.

V deníčku mají děti nalepený papír ohledně částky za ps, výkresy a školní sešity. Prosím o uhrazení do 27. 9. 2018.

V pátek pojedeme do Dinoparku, informace děti obdržely na papíře od paní vychovatelky. Prosím uhraďte danou částku. Pokud by dítě nejelo, zůstává ve škole ve 2. třídě.

Hezké odpoledne

L18. září 2018

Učivo

Skn

Čj - Časovka - hra - práce ve skupinkách, zaměžení na psaní u, ú, ů ve slovech (kartičky, přepsání správně slova na velký skupinový papírú - společná kontrola, vyhodnocení

Ps str. 5 cv. 1

Interaktivní cvičení  zaměřené na u, ú, ů - přiřazování slov

Uč str. 9 cv. 3 - a) interaktivní cvičení, b) ústně přepis slov do sešitu Čj - opis z tabule.

M - Současně - Malý str. 15 cv. 3,4, PL - bonusový, práce ve dvojicích na koberci - skládání domina - zaměření na násobení 0 - 4.

Pravidla pro řešení slovní úlohy.

Matýsek 7 str. 7 cv. 1 A B

- záložka do knihy

Čj - Písanka str. 5 - jména - sp na známky

Čítanka str. 22, zápis do sešitu ČT

Domácí úkol

M - Velký str. 3 cv. 1 CDE

Čt - str. 22

Děti mají vlepený papírek s informace ohledně plavání v malém deníčku - prosím podepsat.

V Žk - mají vložen papírek k vyplnění a podpisu ohledně způsobilosti účastni se plaveckého výcviku - poslat do dětech zpět.

Sešity čj a písanky mám u sebe.

Zítra diktát slov zaměřený na u, ů, ú.

Opakujeme dále souhlásky a párové souhlásky ve slovech.

Příjemný den

L


17. 9. 2018

Učivo

M - 10 zážitků

Dělená současná činnost  - Malý str. 14 cv. 3,4 - Sp, PL - stovkobá tabulka (bonusový), onlinecviceni - procvičování násobení číslem 4, karty s tučňáky a rybkami - počítání v číselném oboru 0 - 100 - příklad a výsledek.

Kontrola SP a PL

Matýsek 7 - str. 1 cv. 5 - SP na známky

Hodnocení rychlé spojky - číselná osa

Aj - skupina 2

Opakovní číslovek - přiřazování čísel a slov

Práce na koberci - obkreslené ruce + čísla - psaní společné a s vizuální oporou.

Písnička Happy street

Uč str. 6   opakování písně o číslech, procvičování číslic  - kuželky, dle poslechu

Ps str. 6 cv. 1,2

Děti jsem ústně vyzkoušela z číslovek.

Sešit Aj - dopsána čísla 6 - 10

Čj - Uč str. 9 cv. 1 - společná práce ústně, celé cvičení

pravidla psaní u, ú, ů ve slovech

Indiánská stezka - u, ú, ů - vzájemná kontrola

Ps str. 5 cv. 2,3

Sešit Čj - doplnění a opis vět z tabule - uč. str. 9 cv. 4

Čj - Hádej hádači - zvířata

Písanka str. 5  - 7 řádků

Čítanka str. 19 - práce s reklamním plakátem

sešit Čt - zápis, vymýšlení vlastního sloganu dle reklamy z minulé hodiny, kterou si děti nakreslily do sešituDomácí úkol

M - Malý str. 15 c. 2

Aj2 - Ps str. 7 cv. 3 - pracovat se sešitem - děti mají čísla napsána anglicky.

Čj - Uč. str. 9 cv. 5 do sešitu Čj

Písanky i Žk mám u sebe. Pokud se v žk objeví podtržená známka - znamená to, že tuto známku nemají všichni - např. za práci v hodině, bonusová cvičení apod....

Dnes dětem zapíši známy z čj - 2 známky, z M - dnešní známka z Ps matýsek 7.

Hezké pondělí

L
14. září 2018

Učivo

Aj - skupina 2

Na koberci - opakování fráze -I ´m ..... What ´s your name? Opakování čísel  1 - 10 - kartičky s čísly a slovy. Přiřazování slovo a číslo.

Živé pexeso - čísla

Ps str. 5 cv. 3

Opakování písničky Happy street

Uč str. 6 - písnička

Sešit Aj - zápis čísel 1 - 5 s oporou.

Čj - Běhací - zaměření na dělení slov na slabiky

Uč str. 8 cv. 5 - interaktivní  str. 8 cv. 6 - společně

Čj - test - dělení slov na slabiky, seřazování slov podle abecedy

M - třeťáček - 3 soutěže pro všechny

Matýsek 7 - str. 2 cv. 4,5 cv. 6 - bonusové

Malý - str. 14 cv. 1 - násobky čísla 4, cv. 2 - 2 sloupce další 2 bonusové.

Čj - Hádej hádači! Ano - ne - zvířata.

Písanka str. 4 - dokončeno

Čítanka str. 18 - otázky - ústně

Sešit Čt - zápis + 2 odpovědi + návrh vlatního plakátu

Hv - Starosti s muzikou 2. sloka

Domácí úkol

Děti dostaly 2 papíry ohledně ozdravného pobytu. Prosím pohledejte v aktovkách. :-)

Děti mají zapsanou známku v žk  z M - SP.

Sešity čj mám u sebe.

Angličtina skupina 2 - trénink čísel 0 - 10 (ne psaní) pouze ústně, vyzkoušejte děti i různě, ne jenom jako číselnou řadu.

Příjemné dny volna

L


13.9. 2018

Učivo

Tv - zdravotní procházka, malování na chodníku, návštěva dětského hřiště

Čj - Souběžně - sešit čj - rozstřihávání a seřazování slov podle abecedy, procvičování samohlásek a dvojhlásek  - interaktivní cvičení

ps str. 4 cv. 5

učebnice str. 7 cv. 3 a)b)c)d) + opis věty do sešitu čj + bonusový obrázek

M - Rychlá spojka - orientace na číselné ose 0 - 100

Třeťáček - soutěž - zápis čísel

Soutěž holky X kluci - číslo před a za

Matýsek 7 str. 2 cv. 1,2 cv. 3 - SP na známky, str. 1 cv. 2,3,4

Aj - skupina 2

Hra s obrázky - kimova hra - otázka Who´s this?

Opakování barev, týmová soutěž, opakování písničky Happy street

Ps str. 3 cv. 1,2 str. 4 cv. 1,2

Uč str. 6 - sing a song - opakování čísel, číselná řadaDomácí úkol

Čj - Ps str. 3 cv. 2 - vypracovat do sešitu Čj - bonus: vybarvení obrázků k příběhu v ps.


Matýsky 7 - mám u sebe.

Zítra test z čj - rozdělování slov na slabiky, řazení slov podle abecedy - děti jsem informovala.

Klidné odpoledne

L


12.9. 2018

Učivo

Čj - hra - řazení písmen na koberci - záznam podle abecedy - vyhodnocení - vzájemná kontrola

Ps str. 4 cv. 1,2,3

učebnice str. 7 cv. 1 a)b) - společná práce cv. 2 - do sešitu Čj - 10 jmen dětí ze třídy (náhodný výběr z krabičky) - řazení dle abecedy - opis z tabule.

Soutěž holky x kluci

Rozvoj slovní zásoby

VV - koláž - deštník - vodové barvy, barevné papíry

Skn

M - kartičky - příklady na násobení - náhodný výběr (10 dětí) a vyhodnocení

práce do dvojic - puzzle - sčítání a odečítání v oboru 0 - 100 - nový druh hodnocení - jako příšerky s.r.o. :-)

Malý str. 7 cv. 2 - SP + společná kontrola, kontrola dú

Opakování - orientace na číselné ose - číslo před a za číslem, opakování jednotek a desítek - soutěž holkyXkluci

Ps Matýsek 7 - str. 1 cv. 1

Čj - Práce do dvojic - příběh s obrázkem, tvoření vlastních vět

písanka str. 4 - 5 řádků od písmene f

Čítanka str. 17

Domácí úkol

M - malý str. 9 cv. 1

Čt - str. 17

Zítra máme tv  - stejně jako minulý čtvrtek. Od příštího týdne jezdíme plavat.

Žk, písanky mám u sebe.

Známky - M - test, Čj - práce do dvojic (příběh), vv - koláž

Hezký den

L


11. září 2018

Učivo

Skn

Čj - Kruhový trénink na koberci - manipulační činnost, třídění, seřazování, skládání - opakování vět, samohlásek, souhlásek, abecedy, probraných slovních druhů

Ps - str. 3 cv. 7,8

Opakování slov nadřazených a podřazených, grafický záznam samohlásek, souhlásek, dvojhlásek, slabikotvorné r, l

Hry s písmeny - bonusové

Soutěžení v týmech

Pč - maska na obličej

M - Opakování násobení a dělení čísla 2,3, procvičování příkladů formou zelených a červených kartiček. Soutěž - holky X kluci.

Malý str. 4 cv. 2,4 str. 5 cv. 1,2

Kontrola dú

Čj - hádej písmeno podle tahu, učebnice str. 5 cv. 7 - společná práce

Písanka str. 3 - 5 řádků dole

Čítanka str. 16


Domácí úkol

M - malý str. 5 cv. 3

Ps - str. 3 - přepis básničky Září

Sešity ČJ s dú mám u sebe.

Děti mají úkolníčky tak jako v druhé třídě, úkoly zapisujeme tam :-)

Objednávka z Fragmentu a Albatrosu do 21. 9. 2018.

Pokud se stane, že dítě zapomene na dú - najdete zapsáno v žk. Pokud zapomene školní pomůcky, bude zapsáno v deníčku, tak jako loňský rok.

Vzkazy pro rodiče ohledně chování atd. zapisujeme do malého deníčku. Poznámky se píši do žk. Prosím o kontrolu a podpisy u vzkazů a poznámek.

Rodiče, kteří dneska nemohou dorazit na konzultační hodiny - prosím kontaktujte mne e mailem a domluvíme se na jiném dni a čase. Vaše účast je velice nutná.

Děkuji a přeji hezké úterý

L


10. září 2018

Učivo

M - 10 pondělních zážitků

Bingo - násobení a dělení číslem 3

Malý str. 3 cv. 3,4

Opakování násobení a dělení číslem 2

Sešit M - test - zápis 10 výsledků

Aj - skupina 2 - opakování písničky Happy street, otázka a odpověď - Jak se jmenuješ? - trénink.

Opakování čísel a barev. Týmová hra. Běhací - vybarvování čísel podle zadání - průhledná složka.

Učebnice Aj  str. 5 - příběh, poslech

Skn - p. uč. Szotkowská

Čj - Běhací - plnění úkolů dle zadání  - opakování učiva - znaménka na konci vět, druhy vět, počet slove ve větě.

Ps - str. 2 cv. 3

Učebnice Čj str. 4 cv. 1a)b)c)

sešit Čj - přepis trojslabičných slov z 1. věty (opis z tabule)

V tělocvičně ZŠ jsme byli na ukázka tanců z tanečního klubu Marendi.


Domácí úkol

M - malý str. 4 cv. 3

Čj - učebnice str. 5 cv. 5 a) do sešitu ČJ

Dneska jsme si s dětmi společně odsouhlasili znovuzavedení deníčku na DÚ - nestarejte se, zařídím :-).

Zítra konzultační hodiny od 14:30 hod do 16:30 hod. u nás ve třídě.

Sešity M - mám u sebe.

Příjemný den

L


7. září 2018

Učivo

Aj - skupina 2

Seznámení s Happy street, fráze, představování, písnička Happy street, Pl - moje školní aktovka (průhledná složka), lekce 1 učebnice str. 2,3,4

Čj - Opakování slovních druhů, podstatná jména - hra

PS str. 2 cv. 4,5,6

Skupiny - práce na koberci - podstatná jména - třídění

Učebnice str. 4 cv. 2

Čj sešit - zápis místních jmen do sešitu - opis z tabule

M - M - sešit - 10 příkladů - opis  + výpočet (násobení číslem 3), skupinky na koberci - procvičování násobení číslem 3

Práce do dvojic - manipulační činnost - procvičování násobení číslem 3

Malý - str. 4 cv. 1, část cv. 2

Čj - psaní na záda - opakování psacích písmen

písanka str. 2 - společné psaní

čítanka str. 145 - 146 + záznam do sešitu ČT

Hv - Setkání - práce s učebnicí, Starosti s muzikou str. 5

Máme doma obludu - PL - práce podle poslechu, pohybový doprovod

Bonusový úkol na pondělí -  Z jakého filmu je tato písnička? :-)

Domácí úkol

Sešity ČJ mám u sebe. Děti dnes dostaly nový sešit do AJ - prosím zkontrolujte, zda mají podepsáno.


Prosím rodiče, kteří ještě nevyplnili papír vložený v Žk, aby děti již v pondělí přinesly.

V úterý 11.9. 2018 - konzultační hodiny od 14:30 - 16:30 hod.

Od pondělí již budou děti dostávat domácí úkoly.

O víkendu by děti měly něco přečíst.

V pondělí test z M - násobení a dělení číslem 2 - bez pomůcky (zpaměti).

Ozdravný pobyt je naplánován od 1. října do 6. října 2018. Bližší informace budou dodány.

Mějte příjemné dny volna

L


6. září 2018

Učivo

Tv - Poučení o bezpečnosti a chování v hodinách tv a při plaveckém výcviku, zdravotní procházka.

Čj - opakování učiva 2. ročníku, abeceda, skupinky - řazení slov, Pl - průhledná složka, druhy vět, soutěžní opakování ve třeťáčkovi

M - opakování násobení a dělení číslem 2, hra na vítěze, práce do dvojic - příklady a výsledky, skupinky - řazení násobků čísla 3

Malý - str. 2 cv. 3,4 str. 3 cv. 1,2

Aj - skupina 2 - opakování slovní zásoby z Happy house 2, písničky, říkanky. Seznámení s učebnicí Happy street a jejími obyvateli.


Domácí úkol

Prosím o vyplnění informací na papírku vloženém včera v Žk.

V deníčku prosím podepsat informaci ohledně konzultačních hodin dne 11.9. 2018.

Zítra výuka dle rozvrhu, konec v 12:25 hod.

Pokud budete mít chvilku, prosím zkontrolujte, zda mají všechny školní sešity děti podepsány.

Děkuji

Příjemné odpoledne

L5. září 2018

Učivo

Pustý ostrov, opakování (věta, slovo, slabika, písmeno) v kroužku na koberci

Rozdávání sešitů - třeťáček (tzv. všesešit), M, Skn, písanka

Abeceda stop, opakování - podstatná jména

Čj - učebnice str. 4 cv. 1

Písanka str. 1

M - malý str. 2 cv. 1,2

Procvičování násobků čísla 2 - násobení, dělení

Sešit M - 12 příkladů

Rozdávání učebnic Aj, Skn, pracovních sešitů do Skn, Čj

Ps- čj - str. 2 cv. 1,2 (opakování učiva 2. ročníku)

Rekapitulace třídních pravidel

Čj - sešit čt - záznam z četby  (str. 144) + obrázek

Domácí úkol

V Žk mají děti vložen papír s údaji.

Prosím vyplnit a poslat zpět - v obálce se jménem.

Zítra výuka dle rozvrhu - děti mají vlepeno také v malém deníčku.

První dvě hodiny máme Tv - pokud počasí dovolí, půjdeme na zdravotní procházku a na dětské hřiště. Pokud je to možné, tak ať děti přijdou oblečeny rovnou ve sportovním  - tepláky, sportovní obuv, mikina. Nebo budou  mít s sebou ve škole vhodné  oblečení  na převlečení :-).

Konec výuky v 12:25 hod.

Příjemné odpoledne

L


4. září 2018

Učivo

Rozdávání a podepisování žákovských knížek, učebnic čj, hv a čítanky. Sešity do čj, a čt, malé deníčky.

Rozdělování třídních služeb

Školní řád

Skupinová práce - tvorba vlastních třídních pravidel.

PL - opakování abecedy, řazení slov

Malý Matýsek 6 - str. 1  cv. 1 - 4.

"Kreditka třeťáčka"

Čítanka str. 144 - ve světe fantazieDomácí úkol

V žákovské knížce prosím podepsat na straně 3 a 38.

Přijaté částky se zapisují do Žk na str. 35.

Prosím také o důsledné písemné omlouvání dětí  v Žk - str. 4 - 7.

Součástí Žk je také úkolníček na straně 39.

Arch zapomínání str. 8 - 9 v Žk  bude složit k zápisu zapomínání domácích úkolů. Zapomínání školních pomůcek budeme zapisovat do malého deníčku. Prosím o kontrolu.

Zítra konec výuky v 11.30 hod.

Do aktovky nabalit vše do 3. ročníku :-).

Hezký den

L