24.5. 2019

Učivo

Aj - skupina 2 - opakování probrané slovní zásoby a slovních spojení, odpověď na otázku Čí je ten ...?

Písnička - uč str. 58

Hra - uč str. 59

Ps str. 74 cv. 1

SP - pracovní list na známky

Všechny děti jsou vyzkoušeny ze slovíček lekce 8 - ústně.

Tv - honička - záchranka, přebíhání pod lanem, přeskok přes lano, běh kondiční

Čj - magnety - vyjmenované a příbuzné slovo, práce do dvojic - křížovka, ps str. 26 cv. 1

M - Soutěž holky X kluci - geometrické pojmy

Kontrola dú

Ps fial str. 21 cv. 5,6,7,8

Ps fial str. 22 cv. 1,2

stavění z kostek, prostorová orientace

Čj - opakování vyjmenovaných slov po v, soutěž holky X kluci - tvoření vět s vyjmenovanými slovy

Sešit čj - test - řada vyjmenovaných slov

Písanka str. 19

Pohled z výletu

Domácí úkol

V žk mají děti zapsány známky z sp geometrie, čj - přepis slov, aj2 - slovíčka lekce 8.

Mějte příjemný víkend

L


23.5.2019

Učivo

Skn

Vv -Ilustrovaný zážitek z výletu, prohlížení fotek z výletu, sdělování zážitků

Čj - Běhací - skládání slov a tvoření vět podle významu slova

Interaktivní tabule - pravopis i í y ý - probraná vyjmenovaná slova po v

Uč str. 88 cv. 5 - vyjmenovaná slova - práce s obrázkem

uč str. 89 cv. 1,2,3 - do sešitu - společné doplnění

M - Interaktivní cvičení - písemné sčítání a odčítání

Sp - ps str. 19 cv. 1,5 - společná kontrola

Uč str. 23 cv. 1 - do sešitu, str. 22 cv.  4 do sešitu

Čj - Kryštof Kolumbus - krátký dokument

Písanak str. 19 - sp 3 řádky

Prezentace ilustrovaného zážitku z výletu.Domácí úkol

M - ps str. 19 cv. 2,3

Čj - ps str. 25 cv. 4 + přečíst slova v rámečku Bonus  - vybarvení

Zítra máme geometrii.

Aj skupina 2 - zkouším slovíčka lekce 8 podle obrázku, zatím pouze ústně.

Příjemný den

L


21.5. 2019

Učivo

Aj - skupina 2 - procvičování slovíček, přiřazování, spojovačka, interaktivní cvičení

ps str. 71, str. 72 cv. 1

uč str. 58  - písnička, nová slovní spojení - too big, too long, too small, too short

Čj - rychlá spojka - tiskací písmo, vznik slova pomocí nápovědy

Interaktivní cvičení - přiřazování příbuzných slov

sešit čj - doplnění i í y ý, spojovačka

ps str. 25 - kontola dú

zvyky - Vánoce, Velikonoce, Mikuláš

Ps str. 25 cv. 3

Tv - honička ve dvojících, koordinační cvičení, cvičení v družstvech

Skn

M - Ps str. 24 cv.6 - sp, společná kontrola str. 18 cv. 6

práce na týmy - seřazení čísel

Uč str. 22

Domácí úkol

Zítra výlet.

Sraz v 6:50 hod. před malou školou.

Pěkný den

L


20.5. 2019

Učivo

M - 10 zážitků, placení - záznam čísla v penězích - stírací tabulka

Ps str. 22 cv. 1,2,3,4

Skn

Pč - papírové nádobí

Čj - opakování probraných vyjmenovaných slov, opakování druhů souhlásek - soutěž na týmy

Kolotoč - skládání vyjmenovaných slov (6 zastávek)

Interaktivní cvičení - přiřazování příbuzných slov k probraným vyjmenovaným

Ps str. 24 cv. 3

Uč str.  88 cv. 1, cv. 2 - do sešitu čj

Čj - Opakování probraných tiskacích písmen, psaní na záda kamaráda, hádání písmena podle tahu psaní

Písanka str. 18 - dopsáno

Čítanka str. 106 - 107  - Objevení Ameriky, práce s obrázky k textu

Domácí úkol

M- ps str. 18 cv. 5

Čj - ps str. 25 cv. 1,2 + bonus - vybarvení

Zítra máme tělocvik.

Všem dětem jsem dneska hromadně odhlásila obědy na středu 22.5. 2019 - školní výlet.

Příjemné pondělí

L


17.5. 2019

Učivo

Aj - opakování na koberci, odpověd na otázku Čí je ... ?

Hádání slov - slovíčka lekce 8

Ps str. 70 cv. 1,2

Tv - opičí dráha, míčové hry

Čj - Bingo - opakovací hra  - druhy vět

Uč str. 87 cv. 1,3,4 cv. 2 - do sešitu čj

Ps str. 23 cv. 1  - sp na známky

Ps str. 24 cv. 1,2 - dole

M - kontrola dú

Ps geometrie str. 19 cv. 2 B,C

Příklady k opakování  str. 20 cv. 1,2,3,4 - sp

Domácí úkol

Prosím podepsat deníčky - info ohledně školního výletu.

Učíme se řadu vyjmenovaných slov po V.

Pěkný víkend

L


16.5. 2019

Učivo


Skn

Vv - koláž - čápi na komíně

Čj - Práce s vyjmenovanými slovy po V - 3 skupiny - řazení slov + úkol

Interaktivní cvičení - řazení vyjmenovaných slov

Ps str. 24 cv. 1,2

Třeťáček - hádanky s vyjmenovanými slovy po V

Uč str. 86 cv. 1,2

M - Stírací tabulky - peněžky - zápis čísel pomocí peněz - lovci korálků

Uč str. 21 cv. 2

Ps str. 17 cv. 2,4,5

čj - Soutěž holky X kluci - ano - ne

Sešit čj - diktát

Písanka str. 18 - 5 řádků


Domácí úkol

M - ps str. 17 cv. 3,6

Ps - str. 18 - kdo nestihl 5 řádků - dokončí doma

Zítra máme tv a geometrii. Mám pro děti papírky s informacemi ke školnímu výletu - zítra nalepíme do deníčku.

Školní výlet 22.5. 2019

Mějte hezký čtvrtek

L15.5. 2019

Učivo

Čj- kruhový trénink - 8 stanovišť - opakování vyjemnovaných slov po S

Interaktivní hra - žabičky - pravopis i í y ý po s

PL - v sešitě čj - vybarvování podle návodu

Ps str. 23 cv.2 + kontrola cv. 1 - dú

Uč str. 85 cv. 1 a) b)

Vyjmenovaná slova po V - seznámení

Sešit čj - pl - vyjmenovaná slova po V

Aj - focení

M - Pl - nalepeno v M - SP + společná kontrola, písemné sčítání a odečítání + vybarvovačka

Sešit M - cvičení z uč str. 20  cv. 1  - společné počítání - slovní úlohy

Uč str. 21 cv. 1 - ústně - počítání po desítkách do 1000Domácí úkol

M - ps str. 17 cv. 1

Čj - ps str. 23 cv. 3

Uč str. 85 cv. 4 - dobrovolný  - zítra vyberu pár - diktát.

Opakujeme řadu vyjmenovaných slov po S.

Pěknou středu

L


14.5. 2019

Učivo

Aj - skupina 2 - procvičování slovní zásoby s obrázky a slovy, přiřazování, rozstřel do dvojic, soutěž na týmy, odkrývačka

uč str. 57 - poslech, čtení, překlad, spojovačka na tabuli

Tázací zájmeno Čí?

Procvičování pro pochopení spojení v kroužku na koberci s aktuální slovní zásobou.

Čj - Lovci korálků - zaměření na pravopis i í y ý po s (třeťáček)

Uč str. 84 cv. 1,2 - do sešitu čj, 3 ,4 - ústně,cv. 5 - soutěž

Tv - starty, šplh, kondiční cvičení

skn

M - ps str. 16 cv. 2,3,4,6

Domácí úkol

Čj - ps str. 23 cv. 1 nahoře

M - ps str. 16 cv. 5

Zítra focení třídy.

Děti, které se budou fotit ve skupince donesou 30 Kč.

Procvičujte řadu vyjmenovaných slov po s.

Příjemný den

L


13.5. 2019

Učivo

M - 10 zážitků

Ps str. 15 cv. 1,2,3,4,5,6

Interaktivní puzzle

Test - sešit m

Skn

Čj - Hádanky s tajenkou - vyjmenovaná slova po S + slova příbuzná - práce do trojic

Interaktivní cvičení - šibenice  - vyjmenovaná slova po s

Sešit čj - cvičení - výběr správného slova

uč str. 83 cv. 1 - čtení textů, pravopis i í y ý  - slova zapsány do sešitu čj

Soutěž - přeházená písmena

Pč - papírové skládačky

Čj - Práce do 2 - tajemné slovo (6 slov)

písanka str. 16 - dopsáno, opakování probraných tiskacích malých písmen

čítanka str. 105 - práce s textem, otázky

Domácí úkol

M - ps str. 16 cv. 1

Čj - ps str. 22 cv. 3

Zítra test z m - písemné sčítání a odčítání

Ve středu focení třídy- 45 Kč (uhradíme z TF). Skupinka 30 kč/foto.

Pěkné pondělí

L10.5. 2019

Učivo

Aj - skupina 2, slovní zásoba lekce 8 - práce s obrázky, přiřazování - slovo - obrázek, hra na plácanou, živé pexeso

uč str. 56, písnička, slovníčka - výslovnost

Ps str. 69 cv. 1,2

Přání ke Dni matek

Tv - ruská honička, rozcvička, protažení, šplh na tyči, kotouly - vpřed, vzad

Čj - magnety - slovní spojení zaměření na slabiky sy sý si sí, práce do 2 - křížovka, interaktivní cvičení - pravopisné chytáky po s

Ps str. 22 cv. 1,2

M - kontrola dú

opakování rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Interaktivní cvičení, malá geometrie str. 28,29(učebnice)

Ps g - str. 18 cv. 2 B,C str. 19 cv. 1, 2 A

Čj - sešit čj - cvičení - hádanky

Písanka str. 17


Domácí úkol

V deníčku mají děti vlepený papír se základními informacemi ohledně školního výletu. Prosím o vyplnění a podepsání.

Penízky za školní výlet budeme vybírat do pondělí 20.5. 2019.

Ve středu 15.5. 2019 se fotíme, cena za foto 45 Kč - hradím z TF. Pokud se budou chtít fotit děti po skupinkách, zaplatí 30 Kč.

V pondělí test z M - probrané příklady.

Hezké dny volna

L


9.5. 2019

Učivo

Skn

Vv - Překvapení :-)

Čj - Běhací - had - zamotaná slova  - vyjmenovaná po S + nalepit slovo příbuzné

Interaktivní cvičení - přiřazování slov příbuzných k vyjmenovaným

Uč str. 82 cv. 3 - v sešitě čj

M - Ps str. 19 cv. 6 + str. 22 cv. 6 - Sp + společná kontrola

Uč str. 17 cv. 1,2 - společné práce na tabuli do sešitu M

Ps str. 14 cv. 4,5

Čj - dokončování práce z vv

Písanka str. 16  - dopsáno

Čítanka str. 10 - 105 - tiché i společné čtení, porozumění textu, otázky

Sešit čt - 3 otázky k přečtenému na známky

Domácí úkol

M - Ps str. 14 cv. 6

Písanky a sešity čt mám u sebe.

Zítra zapíšeme známku z vv a čj.

Hezké odpoledne

L


7.5. 2019

Učivo

Aj - skupina 2  - slovní zásoba lekce 8, práce s obrázky, hra na ostrov, hra na týmy - slovní zásoba + čísla

uč str. 56, písnička, výslovnost, překlad

Sešit aj - skládání obrázek + slovo - slovní zásoba lekce 8

Hra - puzzle - slovní zásoba

Čj - Rychlá spojka s širfou, opakování řady vyjmenovaných slov

Interaktivní cvičení  - řazení vyjmenovaných slov po S

Sešit čj  - cvičení z uč str. 82 cv. 2

uč str. 82 cv. 1

ps str. 21 cv. 2

Tv - rychlé starty z různých pozic, šplh na tyči, cvičení na stepech - posilování.

Skn

M - Soutěž pro všechny - třeťáček

uč str. 18 cv. 1,2,3 - ústně

Ps str. 14 cv. 2,3


Domácí úkol

Čj - ps str. 21 cv. 2 dole

M - ps str. 14 cv. 3 - měli možnost volby, kdo neudělal s námi ve škole má za dú

Ve čtvrtek zkouším ještě hádanku.

Hezký den volna

L


6.5. 2019

Učivo

M - 10 zážitků

Lovci korálků - procvičování probraných početních operací do 1000.

Uč str. 16 cv. 1 - sešit M

Písemné sčítání a odečítání s přechodem.

Skn

Čj - Opakování vyjmenovaných slov po P, opakování řady vyjmenovaných slov po s

Skupinová príce - příšerky - pravopis i í y ý  + zařazení k správné příšerce se slabikou

ps str. 20 cv. 1 - dole

Ps str. 21 cv. 1,3

uč str. 81 cv. 1, sešit čj cv. 2

Interaktivní cvičení  - příbuzná slova k syn, sytý, sýr

Diktát

Pč - přáníčko ke Dni matek

Čj - uč str. 79 - slohová cvičení

psaní adresy na pohlednici


Domácí úkol

M - ps str. 14 cv. 1

Čj - ps str. 21 cv. 2

Sešity čj mám u sebe.

Učíme se řadu vyjmenovaných slov po S.

Ve čtvrtek dozkouším děti na hádanku.

Ve středu  - Státní svátek.

Děti mají u sebe přihlášku do školní družina na příští školní rok.

Hezké pondělí

L


3.5. 2019

Učivo

Den Země - hřiště Sokol Dolní Lutyně

Sportovní soutěž, dopravní značky, rostliny, živočichové, origami, kimova hra.

Vše jsme zvládli suchou nohou tam i zpět :-).

Domácí úkol

V pondělí diktát.

Hezké dny volna


2. května 2019

Učivo

Skn

Vv - Moje příšerka - příšerky, volná technika

Čj - Opakování vyjmenovaných slov po P, běhací - výběr správného slova do věty

Interaktivní cvičení - pravopis i í y ý po P

Sešit čj - čtyřsměrka, pravopis i í y ý

Uč str. 80 - vyjmenovaná slova po S

Prezentace vyjmenovaných slov + vysvětlení významu slov

M - Ps str. 12 cv. 5 - kontrola str. 13 cv. 1,2,3,4,5,6

Uč str. 13 cv. 1,3 - ústně

uč str. 12 cv. 1,2 - ústně

Čj - Kruhový -  záhadné slovo  - výběr z několika slov podle 3 indicií

Písanka str. 15 - dopsáno, str. 16 - 4 řádky

Čítanka str. 104 - otázky k přečtenému, společná práce


Učivo

Čj - dobrovolné - uč str. 78 cv. 4 - v pondělí budeme psát jako diktát vybrané věty

Děti mají katalog Albatros.

Zítra - Den Země - sportovní oblečení, batůžek - pití, svačina, konec výuky v 11:30 hod.

V případě nepřiznivého počasí se celá akce bude konat v budově malé školy.

Příjemný den

L