28. 6. 2018

Soutěžení v matematice a českém jazyce - holky X kluci. PL - práce ve dvojicích - dolepování obrázků - téma prázdniny, pláž. PL - práce ve dvojicích - výpočty a skládání obrázků. Omalovánky - libovolná - dinosaři.

Ps čj str. 46 - opis z tabule - oprava chybných slov ze strany 45

Písanka str. 37 a 40 - společné psaní

DVD - pohádka Příšerky s.r.o.

Zítra - vzít s sebou složku na vysvědčení!

Přeji vám, ať prožijete krásné léto plné pozitivních zážitků a milých vzpomínek.

Budu se na vás a vaše děti - třeťáčky, opět těšit u nás ve třídě 3. září 2018 :-)!

V případě aktuálních informací - sledujte náš web v týdnu od 27. srpna do 2. září 2018.

Děkuji za krásný školní rok nejen s vašimi dětmi, ale také s vámi!

Trachová Lucie


27.června 2018

Učivo

Jelikož jsme měly s paní vychovatelkou opravdu obavy ohledně počasí, které je posledních pár dní nejisté, tak jsme se nakonec rozhodly, dnešní výlet do Dinoparku neabsolvovat.

Ranní procházka do okolí.

Pl - čj  - vybarvování - opakování učiva

PL - m - hledání výsledků, výpočet, násobení

Pohádka - V hlavě

Domácí úkol

Zítra si děti s sebou přinesou - pouzdro, ps čj, svačinu, pití.

V pátek konec výuky v 8:40 hod. Vzít složku na vysvědčení. Družina navazuje normálně - informace na papírku v deníčku.

Hezkou středu

L

26.6. 2018

Učivo

Čj - Hra - Kuba řekl...

PL - třídění slovních druhů - podstatná jména a slovesa

Pl - omalovánka - bonusová práce

Ps str. 45 cv. 1,2

Vybírání učebnic

M - Týmová hra - násobky čísel 1 - 6

Matýsek str. 46 cv. 4,5

PL- vybarvování dle výsledků - součet, podíl, rozdíl, součin

Vybírání učebnic

PL - opakování učiva prvouky - rostliny

Zakládání průhledných složek do portfolia.

Děti si dnes odnesly domů.

Zdravotní procházka - dětské hřiště za pekárnou.

Domácí úkol

Děti mají vlepené informace ohledně pátečního stravování - týká se dětí, které se stravují ve školní jídelně - prosím podepsat. Děkuji 


Zítra výlet do Dinoparku - dětem dejte do batůžku svačinku, pití, pláštěnku, pohodlné oblečení a obuv dle aktuálního počasí. Kapesné dle uvážení.

V případě nepřiznivého počasí zůstaneme ve škole - pouzdra a písanky jsme dnes nechali ve třídě. Výuka by probíhala do 11:30 hod - potom navazuje družina - děti mají odhlášený oběd!

Učebnice do 3. ročníku budou dětem rozdány na začátku školního roku 2018/2019.

Sešity a pracovní sešity se objednávají hromadně. Vše bude upřesněno na začátku září. O nic se zatím nestarejte a užívejte pomalu  prázdnin :-)!

Příjemné úterý

L


25. června 2018

Učivo

M - PL - násobení , onlinecviceni -  násobení a dělení číslem 6, kontrola PL - průhledná složka

Matýsek str. 46 cv. 1,2,3

Čj - Šeptaná šifra - práce do 3 skupin

Pl - hledání rozdílů - téma rybaření a plachtění - průhledná složka

Myší - cvičení z Agáty str. 107 cv. 8 - společná práce - opakování slovních druhů, doplňování chybějících písmen

VV - 3 D velryba

Čj - čt, ps - písanka str. 37 6 řádků - společné psaní

Předprázninové čtení se záznamem


Domácí úkol

Matýsky mám u sebe, necháme už i do 3. třídy - budeme v nich na začátku školního roku pokračovat. Taktéž pracovní sešit Happy house 2.

Zítra vybíráme učebnice - prosím řádně zkontrolovat s dětmi, případně zalepit .....

Zítra výuka do 11:30 hod. - některé děti nemají podepsáno v deníčku. Do aktovky ještě vše do výuky :-). Zítra není tělocvik.

Děti si mohou přinést dvd - uvidíme, kdy budeme mít na ně čas :-)

Pokud nám počasí dovolí - šli bychom do hracího koutku za pekárnou. Prosím dejte dětem pohodlné, sportovní oblečení a obuv (klidně tepláky) :-).

Krásné pondělí :-)

L22. června 2018

Učivo

Tv - běh, honička, cvičení na trampolíně

M - páteční soutěžení - násobení číslem 1 - 6 - rozstřel do dvojic.

PL - vybarovování podle výsledků - násobení číslem 6

Interaktivní cvičení - procvičování násobení a násobků čísla 6

Matýsek str. 45 cv. 1,2,3

Čj - Práce do dvojic - kreslení obrázku podle návodu - diktátu kamaráda - forma rychlé spojky

Ps str. 41 cv. 4, str. 43 cv. 4

Agáta str. 107 cv. 7 - jazykolamy

Myší - společné psaní z Agáty str. 108 cv. 9

Skn - Opakovací závěrečná hra - otázky  k učivu za 2. ročník

Ps str. 68, 67

Téma prázdniny, léto


Domácí úkol

Úterý budeme vybírat učebnice z 2. třídy - čítanku Fraus, čítanku Lili a Vili a učebnici čj - Agátu - prosím zkontrolujte stav učebnic. Děkuji

 Pondělí si děti přinesou vše, jako obvykle, do výuky.

Příjemné dny volna

L

21.6.2018

Učivo

Čj - Rychlá spojka - opakování slova nadřazená, podřazená, souřadná

ps str. 40 cv. 4

Agáta str. 107 cv. 5,6

Myší - zápis nadřazené slovo a slova podřazená

M - onlinecviceni - násobení a dělení číslem 10

PL - násobení číselm 6 a 10 - puzzle

Pl- Hrad - násobení číselm 6 - vybarvování výsleků - vše v průhledné složce

Matýsek str. 44 cv. 1, část cv. 2,3

Angličtina skupina 2

Opakování lekce 4 - shrnutí, slovíčka, písnička, říkanka, vazba I´have got...

Ps 34,35

Monster - pl - průhledná složka

Čj - čt, ps - písanak str. 36

Předprázdinové čtení :-)


Domácí úkol

Ps - str. 36  - dopsat

M - velký str. 44 cv. 4

Příjemné odpoledne

L


20. června 2018

Učivo

Čj - Hra na znaménka - určování druhů vět

Agáta - str. 106 cv. 3 - interaktivní cvičení - druhy vět

Myší - cvičení z Agáty - pořád slov ve větě str. 106 cv. 4

Ps str. 40 cv. 1,2

Pohádka  - Sněhurka - vyprávění dětí

Pohádka - O zlaté rybce + pracovní list

https://decko.ceskatelevize.cz/citanka

M - Kruhový trénink na stanovištích - 1. domino 2. onlinecviceni - procvičování násobení a dělení 1 -5, 10 3- Matýsek

Matýsek str. 40 cv. 2,3,4,5 str. 41 cv. 1 str. 43 cv. 2, str. 42 cv. 4

Druháček - geometrie - cvičení z Matýska str. 42 cv. 3 AB

Čj - čt, ps - Písanka str. 35 - pouze přepis podtržených vět

Čítanka 2 str. 110 - 111

Pejskový - přepis vlastních jmen z příběhu v čítance

Hv - Opakování písní, hra na jednoduché nástoje - doprovod, Já do lesa nepojedu, Holka modrooká - práce s hlasem

Povídání na téma cestování.


Domácí úkol

M - velký str. 43 cv. 1,3

ČT 2 - str. 110 - 111

Děti, které již budou zítra poslední den ve škole - prosím zkontrolujte stav zapůjčených učebnic - čítanka Fraus, čítanka Lili a Vili a učebnice čj - Agáta.

Ostatní děti budou tyto učebnice odevzdávat příští týden v úterý.

V týdnu od 25. - 28.6. bude konec výuky v 11:30 hod. V pátek 29.6. konec výuky v 8:40 hod.

Příjemný den

L


19. června 2018

Učivo

Čj - indiánská stezka - opakovací - slovní druhy

Ps str. 43 cv. 2, str. 39 cv. 1 a)b) + soutěž

Agáta str. 106 cv. 1 - společné opakování

Myší - opakování abecedy - cvičení z Agáty str. 106 cv. 2

Policejní kynologové a PČR dětem  - zahrada MŠ

M - Rozdělení práce - interaktivní cvičení - násobení a dělení číslem 10

PL - opakování geometrie - křivá, lomená a přímá čára

Matýsek str. 42 cv. 1,2 str. 39 cv. 1,2,3,4 str. 40 cv. 1 - součet a rozdíl

Skn - Hra - smysly - přiřazování obrázků ke správnému lidskému smyslu

PL - letní krajina - průhledná složka¨Ps str. 65 cv. 1 dokončeno, cv. 2

Téma - ochrana životního prostředí, krajiny, zásady správného chování v lese

Les v létě

Cestování a výlety, prázdniny

Ps str. 66


Domácí úkol

M - velký str. 39 cv. 5

Čj - ps str. 39 cv. 2

Opakujte násobení a dělení čísel 0 - 5 a 10.

Spojování vět do souvětí.

Hezké úterý

L


18. 6. 2018

Učivo

M - 10 zážitků, procvičování násobení a dělení čísel 1 - 5 formou interaktivních cvičení

PL - zaměření na násobení a dělení - průhledná složka - společná kontrola

Matýsek str. 38 cv. 1 - dělení číslem 10

Čj - Hra - pohádkové dvojice - práce do dvojic s úkoly

Ps str. 43 cv. 1 + hádanka - opakování učiva 2. ročníku

Ps str. 38 cv. 2,3 - SP - společná kontrola

Vv- rozdávání výkresu za 2. ročníkDomácí úkol

M - velký str. 38 cv. 2 A,B cv.3

Ps - str. 39 / 7 řádků

Zítra není tělocvik. Na 9:00 hod. jdeme na zahradu MŠ - Policie.

Děti mají výkresy v tašce - 8Kč/kus - uhrazeno z TF.

Opakujte s dětmi násobení a dělení.

Příjemné odpoledne

L


15. 6. 2018

Učivo

Tv - Běh, přihrávky s míčem, fotbal, přeskoky přes švihadlo

M - Páteční soutěžení, PL - puzzle - procvičování sčítání a odečítání 0 - 100.

Matýsek str. 36 cv. 1,2,3 str. 37 cv. 1

Čj - Na šeptanou - souvětí se zápisem

Ps str. 44 cv. 1 + soutěž, str. 37 - soutěž, str. 38 cv. 1

Skn - Práce do skupin - skládání vodních živočichů

ps str. 64 cv. 1, 2 + hádanky str. 65 cv. 1 + práce s básničkou

Téma - příroda v létě, živočichové, rostliny, dozrávání ovoce ....

Domácí úkol

Procvičujte násobení čísly 0 - 5 a 10.

V úterý nebudeme mít 1. hodinu TV - na 9:00 hod. jdeme na zahradu MŠ - beseda s Policií ČR.

Mějte krásné dny volna

L


14. 6. 2018

Učivo

Čj - Rychlá spojka - spojování správně vět do souvětí podle smyslu

ps sstr. 44 cv. 2, str. 37 cv. 1

Agáta str. 104 cv. 6,8 - ústně

Myší - cvičení ze strany 104 cv. 9

M - Hra na rychlého vítěze, PL - slovní úlohy - početní operace + - : - průhledná složka, cvičení na interaktivní tabuli - podíl čísla 5

Ježeček - test - násobení číslem 5

Matýsek str. 33 cv. 3 34 cv. 1,2 str. 35 cv. 1,4

Pč - práce z modelínou

Aj - skupina 2

Opakování lekce 4 - slovní zásoby - na vetřelce, písničky, PL - tělo - stříhání a správné lepení části těla

Zkoušení - ústně slovníček lekce 4

Příběh - obrázkový, popis, poslech, převyprávění

opakování slovních spojení

ps str. 33

Čj - čt, ps Práce s písničkou - Svěrák, Uhlíř - Barbora píše z tábora - poslech - otázky s odpovědí ano - ne

https://www.youtube.com/watch?v=sUAdhGo1bes

Slohové cvičení - dopis

Agáta str. 105 cv. 1,2,4

Práce s přílohou - psaní adresy


Domácí úkol

M - velký str. 34 cv. 3, str. 35 cv. 2,3

Ps - str. 38 dopsat

Zítra 1. hodinu tělocvik.

Dnešní známky - pč, test z M - násobení číslem 5

Hezký čtvrtek

L


13. června 2018

Učivo

Čj - Hra - indiánská stezka - vlastní, místní a obecná jména

Ps str. 36 cv. 2,3,4 - soutěž

Agáta str. 103 - Spojování vět do souvětí cv. 1,2,3,4 - společná práce

Myší - cvičení ze strany 104 cv. 5  - společné doplnění

M - PL - opakování +, - a násobení - průhledná složka

Interativní cvičení - násobky čísla 5

Ježeček - opis + výpočet součinu - číslo 5

Matýsek str. 32 cv. 2,3,4 str. 33 cv. 1,2

Čj - čt, ps - Kimova hra - obrázky ptáků - soutěž holky X kluci

Písanka str. 34

Písanka str. 33 - SP na známky - přepis

Čítanka str. 118


Domácí úkol

Čj - Agáta str. 101 cv. 5 - diktát - do myšího

Čt - str. 118

Děti mají vlepený papírek s informacemi  ohledně stravování v příštím školním roce 2018/2019.

Notýsky, matýsky a písanky mám u sebe.

Dnešní známky - přepis (písanka), slovní úloha v matýskovi

Zítra - aj 2 - slovíčka - nos, uši, oči, vlasy, tváře, ústa

Hezkou středu

L


12. června 2018

Učivo

Tv - rozběhy, rychlé starty, různé styly běhu a chůze, honička, cvičení v týmech na lavičkách

Skn - Hra - Holky X kluci - opakovaní učiva - lidské tělo, nemoc, úraz

Ps str. 62 cv. 2,3

Povídání na téma léto, písničky o létě

Výukové video - léto

Ps str. 62

Práce do dvojic - puzzle - chobotnice

M - Hra na rychlého vítěze - dělení číslem 4

PL - násobení číslem 5 - společná kontrola - průhledná složka

Interaktivní cvičení

Ježečkový - test - dělení číslem 4

Matýsek str. 31 cv. 1,2,3, 4 A

Čj - Rychlá spojka - vlastní a místní jména

ps str. 34 cv. 3,4 - Soutěž

Agáta str. 101 cv. 3 - nalepeno v myším sešitě

Ps str. 36 cv. 1

Čj - čt, ps - Písanka str. 33 - Stehlík

Čítanka str. 118 - Jak se dopis dostane na druhý konec světa? Otázky, práce s textem

Ps str. 35 cv. 4 - adresa


Domácí úkol

M - velký str. 31 cv. 4B, str. 32 cv. 1

Ps - str. 38 - 6 řádků

Hezké úterý

L


11. června 2018

Učivo

M - 10 zážitků, hra - lístečkování - násobení, dělení, PL - dělení číslem 4  - společná kontrola - průhledná složka

Interaltovní cvičení - procvičování násobení číslem 4

Ježeček - test - 10 výsledků

Matýsek str . 29 cv. 1,2 str. 30 cv. 2,3

Čj - Kolotoč - střídání dvojic - skládání slov - vlastní jména

Bohumil Říha - Honzíkova cesta - práce s ukázkou

https://www.youtube.com/watch?v=Y0miHsTbWqY

Zaznamenávání vlastních jmen z poslechu  o knize (druháček)

Ps str. 34 cv. 1,2

Myší - cvičení z Agáty str. 100 cv. 2 Agáta str. 100 cv. 3 - ústně, str. 101 cv. 4 - přiřazování

Vv - Barevný papoušek - ozdoba do květináče

Čj - čt, ps - Myší - diktát se zaměřením na vlastní jména

Písanka str. 32 - společné psaní a vybarvování dle popisu

Čítanka 2 - str. 109

Téma - námořníci, moře, plavba, lodě ....

Zpestření :-)

https://www.youtube.com/watch?v=PtHnYIjgp0M


Domácí úkol

M - velký str. 29 cv. 4 str. 30 cv. 1

Čj - ps str. 35 cv. 1,2,3

Zítra test z M - dělení číslem 4 - dělení s pomůckou

1. hodinu tělocvik.

Pěkné pondělí

L


8. června 2018

Učivo

Tv - Slalom - běh, dynamická posilovací rozcvička, driblování - průprava, střelba na koš, házení kriketovým míčkem - průprava.

M - Páteční soutěžení - násobení, dělení. PL - číselné kotouče - průhledná složka

Matýsek str. 27 cv. 1,2,3, str. 28 cv. 1,2,3

Čj - běhací - vlastní jména pohádkový postav - najdi chybu a napiš správně

Ps str. 33 cv. 1,2,3,4

Agáta - str. 100 - úvod do místních jmen

Skn - Soutěž holky X kluci - opakování - ano - ne

Ps str. 60 cv. 2,3 + hádanky

Zubní hygiena - úvod, pravidla čištění zubů, prevence před zubním kazem

Ps str. 61 cv. 1,2

Domácí úkol

V pandím deníčku  - vyúčtování školního výletu.

V pondělí - m - test - násobení číslem 4, čj - diktát vlastních jmen

Příjemné dny volna

L

Zítra výlet - děti mají odhlášený oběd!

6. června 2018

Učivo

Čj - Běhací - písmenkové přesmyčky - vlastní jména

Ps str. 32 cv. 1,2

Myší - cvičení z Agáty str. 100 cv. 5

Test - určování probraných slovních druhů - 8 slov - opis z tabule.

M - Lístečkování - příklad na násobení a dělení probraných čísel

Ježeček . test - 10 výsledků - násobení a dělení 0 ,1

Matýsek str. 25 cv. 3,4, sttr. 26 cv. 1,2,3,4

Čj - čt, ps Druháček - zápis podstatných jmen - názvy osob, zvířat a věcí v časovém limitu

Písanka str. 32 - první přepis, povídání o papoušcích, vybarvování dle popisu v písance

Čítanka 2 - str. 105 - 106

pejskový- zápis + obrázek

Písnička a ukolébavka Lesní studánka.

Hv - Poslech zvuků z lesa, zvuky noci, co se děje v přírodě, propojení s hudbou, písnička - Žežuličko, kde jsi byla..

Hýbánky - Žežuličko, kde jsi byla

PL - hudební nástroje - komu patří - průhledná složka


Domácí úkol

Čt 2 - str. 107- 108

Pejskové, prvouky, myší, ježečky a matýsky s notýsky mám u sebe.

Zítra školní výlet - Teplice nad Bečvou - jeskyně.

Odjezd autobusu v 8:00 hod. Příjezd mezi 13:30 - 14:00 hod. V případě nepříznivého počasí je možný dřívější příjezd. Oblečení dle aktuálního počasí, batůžek - svačina, pití, kapesné.

V pátek výuka dle rozvrhu.

Hezký zbytek dne

L


5. června 2018

Učivo

Tv - překážkový běh, jízda na koloběžce - slalom, trénink odrazu, skok do dálky

Skn - Indiánská stezka - opakování před testem

PL - skládání obrázku lidského těla - práce dle instukcí

Lidské tělo - popis lidského těla, popis obličeje, smysly

Ps str. 60 cv. 1

Test - str. 59 cv. 2 - 6

M - Nra na jaskovice - násobení a dělení číslem 3

Ježečkový test - dělení číselm 3 - práce s pomůckou

Geometrie - pojmy cm, mm, dm matýsek str. 23 cv. 1,2,3 str. 24 cv. 1,2,3 - vyvození násobení čísel 4

Čj - Čárkovaná pohádka - zaměření na číslovky

Ps str. 30 CV. 2 str. 31 cv. 1,2 + manipulační činnost - vloženo v průhledné složce

Nové učivo - Vlastní jména

Agáta str. 99 cv. 1,2 - myší - společné psaní - opis vlastních jmen z tabule, str. 99 cv. 3,4 - vlepeno v sešitě

Čj - čt, ps - Druháček - zápis dívčích a chlapeckých jmen v časovém limitu

Záznam 5 podstatných jmen a slove s z pohádky

https://www.youtube.com/watch?v=wJa2gumW79Y

Písanka str. 31

Čítanka 2 - str. 104 - ČERVEN


Domácí úkol

M - velký str. 25 cv. 1,2

Ps - str. 29 - dopsat

Zítra test z čj - 8 slov - opis z tabule - očíslovat slovní druhy. M - test - násobení a dělení 0 a 1.

Pejskové, notýsky, ježečky a prvouky mám u sebe.

Ve čtrtek školní výlet - prosím podepsat v deníčku. Vybíráme 300 Kč.

Mějte hezký zbytek dne

L


4. června 2018

Učivo

M - 10 zážitků, hra na rychlého vítěze - dělení číslem 3

Matýsek str. 20 cv. 5, str. 21 cv. 1,2,3,4, str. 22 cv. 2

PL - číselná spojovačka - práce s pravítkem

Čj - Třídíme slovní druhy - práce na koberci

Ps str. 29 cv. 4 + soutěž str. 30 cv. 1 + rébus + soutěž

Agáta - interaktivní cvičení - třídění slovních druhů

Agáta str. 98 cv. 8 - společné psaní do myšího sešitu

Vv - mořské akvárium - koláž (vodové barvy, pastelky, fixy - lepení, malování - kombinace technik)

Čj - čt, ps - druháček - číselný kód - zápis slovních druhů pomocí čísel

Práce do dvojic - malování obrázků podle pokynů kamaráda

Písanka str. 30 - SP i společná práce - rébusy - společná kontrola

Obrázkový příběh - Agáta str. 98 cv. 1 - společná práce - pouze ústně

Obrázkový příběh 2 - práce dle instrukcí - pejskový sešit


Domácí úkol


Čj - ps str. 31 cv. 3

M - Velký str. 22 cv. 1

Zítra test z m  - dělení číslem 3 (práce s pomůckou), začínáme násobení číslem 4

Skn - str. 59 cv. 3, 4, 5, 6 - projít pouze ústně

Ve čtvrtek 7.6. 2018 - školní výlet - 300 Kč - prosím uhradit do středy 6.6. 2018.

Obědy mají děti na čtvrtek odhlášeny.

Notýsky, pejskové mám u sebe.

Příjemný den

L


1.června 2018 - Den dětí :-)

Učivo

Tv - rozběhy, kopaná, ringo, přihrávky s míčem, přeskok přes švihadlo

M - Páteční soutěžení  - násobení číslem 3 - rozstřel do dvojic

PL - vybarvování násobků čísla 3 - průhledná složka

Matýsek str. 19 cv. 1,2,3 str. 20 cv. 1,2,3,4

Ježeček - test násobení číselm 3 - děti mohou pracovat s pomůckou dle vlasního výběru :-)

Čj - Hra - Najdi vetřelce! slovní druhy

Ps str. 29 cv. 1,2,3

Agáta str. 97 cv. 1,2 - myší sešit - společná práce - doplnění

Skn - Hra - Zvířecí rodinky - práce dle instrukcí - práce do skupin

Ps str. 58 cv. 3 str. 59 cv. 1,2

V úterý test - projděte s dětmi zbývající cvičení na straně 59 - nepsat!

Domácí úkol

Procvičujte s dětmi násobení a dělení čísel 0 - 3 - nechejte je pracovat s pomůckou - děti vědí.

Myší a ježečkové sešity mám u sebe. V notýsku mají děti vloženou třídní fotku.

V deníčku mají děti vlepený papírek s informace ke školnímu výletu - prosím podepsat. Školní výlet - 300 Kč.

Užijte si společně Den dětí!

Hezké dny volna

L