14.11. 2018

Učivo

Čj - Běhací - význam slova - vybarvují odpovídajícíc políčka na PL

Uč str. 28 cv. 1 - ústně, opakování - slabikování, hláskování

Cv. 2 - v sešitě - práce do sešitu dle zadání v učebnici

Ps str. 21 cv. 1 - společná práce

Soutěž holky X kluci

Vv - tučnák - zimní motiv, zapouštění vodových barev do vlhkého podkladu

Skn

M - Dělená činnost

PL - vybarvování výsledků - příklady se zázvorkami + - (společná kontrola, průhledná složka)

Interaktivní cvičení - sudá lichá čísla (výsledky násobení a dělení), onlinecviceni - sudá, lichá čísla

Uč str. 30 - učivo o zaokrouhlování na desítky, názorná ukázka + vysvětlení

Cvičení do sešitu M - společná práce

Ps str. 16 cv. 1

Čj - Písanka str. 24 - dopsáno,

sešit čt -  zápis ze včerejšího čtení - ruská pohádka + dokreslení nebo vybarvení obrázku

Test - porozumění textu - tvrzení ano - ne - na známky

 čítanka str. 44Domácí úkol

Čj - ps str. 21 - báseň naučit do 21.11.

M - Velký oranž str. 16 cv. 2

Čt - str. 45 - dočíst pohádku

Děti dnes dostaly suché plody, které měly objednané a zaplacené - Mikulášská nadílka z MK FRUIT.

Zítra neplaveme!!!

Sešity čt a písanky mám u sebe.

Zítra zapíši dětem známky do žk z testu z m a z dnešní výtvarné výchovy. Samostatné psaní v písance také oznámkuji + porozumění textu.

Mějte hezký den

L
13.11. 2018

Učivo

Skn

Čj - Na koberci - hra - Já mám... kdo má .... zaměření na kořen slova a slova příbuzná

PL - práce do dvojic - oblečení podle počasí

Interaktivní cvičení - Příprava na výlet, uč str. 27 - slohové cvičení

Třeťáček - zápis slov - příprava na dovolenou k moři - časový limit

Ps str. 20 cv. 1 - celé, společná práce + soutěž

Pč - Kaštan - práce s papírem a vlnou - výzdoba třídy

M -  Kontrola dú

Opakování sudá a lichá čísla - třeťáček - zařozování čísel podle diktátu.

Dělená činnost - onlinecviceni.cz - sudá a lichá čísla, interaktivní cvičení - přiřazování + PL - vybarvování sudých a lichých čísel - nalepeno v sešitě M

Cvičení z uč ze str. 39 cv. 2,3 - 5 příkladů na sčítání a 5 příkladů na odčítání

Test - 10 čísel - sudá a lichá do sešitu M

Čj - Třeťáček - tentokrát se balíme v zimě na hory - slovní zásoba, časový limit

Písanka str. 23 - dopsáno

Čítanka str. 43 - práce s textem

Porovnávání s animovanou pohádkou v ruštině

https://www.youtube.com/watch?v=DJqEdCdVUsE&index=5&list=PLCshRWsNEd3VYtL2TmyKJMO01iDXDkvYG

5 dětí bylo vybráno na čtení s porozuměním - dú - čtení ze strany 42

Výroky ke cvičení 3 a 4 - ústně

Domácí úkol

Ps - str. 24 6 řádků - po písmeno R

Čj - Ps str. 20 cv. 1 - příprava na výlet, bonus - vybarvení

Skn - Ps str. 16 cv. 3

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 22.11. 2018 od 16:00 hod. v naší 3. třídě.

Sešity M mám u sebe.

Děti mají zapsanou známku z komiksu - práce ve dvojících.

Prosím rodiče o kontrolu deníčků - informace ohledně pondělního představení + zaplacení TF.

Hezké úterý

L


12. 11. 2018

Učivo

M - 10 zážitků, opakování sucá a lichá čísla

Třeťáček - správný zápis čísel - sudá, lichá

Dělená činnost

Velký oranž str. 15 cv. 1 - dle instrukcí - SP - společná kontrola, cv. 4 - společně

Interaktivní cvičení - zařazování sudých a lichých čísel

Kdo má hotovo - sbírání rybiček - procvičování násobení

Na včeličky  - sudá a lichá čísla, nosí a správně řadí

Aj - skupina 2 - hra na 4 týmy - časovka - obrázky - správný zápis slov - opakování slovíčke 1 - 3 + barvy

Uč str. 21 - e mail - čtení, překlad, porozumění textu

Procvičování Yes, it is ... No it isn´t....

Ps 26 cv. 1 - společná práce

Str. 27 - Rhyme time cv. 1, cv. 2 - jako soutěž

Sešit aj -  odpověď na e mail od Grega - společné doplnění + vybarvení a nalepení robota

Skn

Čj - Hledej kořen slova - kartičky

Na šeptanou - kořen slova + vytvořit slovo s daným kořenem

Uč str. 27 cv. 1 - část cvičení ústně a část do sešitu Čj - společná práce - opakování učiva o významu slov

Čj - Třeťáček - zápis slov s  danými kořeny slov v časovém limitu

Písanka str. 23 - 7 řádků

Čítanka str. 42, zápis do sešitu čt + obrázek - eskymák (vlastní ilustrace)

Domácí úkol

M - Velký oranž str. 15 cv. 3

Aj - skupina 2 Ps str. 26 cv. 2

Čt - str. 42 + otázky pod textem

Děti mají v žk vložen papírek s informacemi ohledně focení na bazéně v Orlové.

Písanky, sešity čj a čt mám u sebe.

"Proklepněte" děti, zda pozdnají sudá a lichá čísla.

Příjemný start týdne

L9. 11. 2018

Učivo

Aj - skupina 2

Opakování v kroužku na koberci - slovíčka L 3, barvy, slovní spojení, přiřazování - slovo k obráuku

PL - křížovka na barvy - nalepen v sešitě AJ

Všechny děti jsem ústně vyzkoušela ze slovíček z lekce 3.

Uč str. 20 - hračky z recyklovaných materiálů.

Poslech, seznámení se slovní zásobou (učit se ji děti nebudou). Ukázka hraček  - web. Společná činnost - zapisují hračky z plastu a z kartonu.

Čj - Třeťáček - zápis slov se stejným kořenem v časovém limitu

Ps str. 19 cv. 3,4,5

Práce na koberci po třech dětech - vkládání kořene slov ke slovům

M - Třeťáček rozhodni ano - ne - učivo ohledně čar

Soutěž Holky X kluci - násobení a dělení, čísla 1 -2 - 3 ciferná

Malá G - str. 2 - cvičení k učebnici ze str. 3 a 4

Velký fial str. 3 cv. 1 C D

Uč str. 29 - sudá a lichá čísla - ukázka, vysvětlení

Sešit M  - cvičení 1 z učebnice ze strany 29

Velký oranž str. 15 cv. 2

Čj - Soutěž holky X kluci - kořen slova - tvoření slov

Písanka str. 22 - dopsáno

Sešit čt - zápis ze čtení z čítanky ze strany 40 + obrázek

Ukázky mytických draků

Hv - opakování písní - Starosti s muzikou, Ach synku, synku, Slunce za hory. Nová písnička - Vyletěla holubička ze skály.

Pohádka o notovém království - seznámení s délkou a typem not nenásilnou formou
PL - vybarvování not - průhledná složka

Domácí úkol

AJ - skupina 2 - Bonusový přes volno - Ps str. 25 - dětem bylo vysvětleno

Třídní schůzky

Fotografování dětí na bazéně v Orlové

V žk mají děti zapsány 2 známky z testů z matematiky.

V pondělí 26. 11. pojedeme do Městského domu kultury v Karviné na interaktivní představení - Vánoční čas. Vstupně 50 Kč a doprava 50 Kč - uhradíme z TF.

Prožijte krásný víkend na SVATÉHO MARTINA :-)

L8.11. 2018

Učivo

Tv - plavání

Tv - plavání

Čj - Rychlá spojka - slova příbuzná - obdoba cv. 2 z učebnice str. 26

Sešit čj - předpona - kořen slova - přípona - obrázek + doplnění, opis slov s kořen les

Ps str. 19 cv. 1,2

Uč str. 26 cv. 1 - ústně

M - Třeťáček - procvičování 1ciferná,2ciferná a 3 ciferná čísla

Sešit M - test

Velký oranž - kontrola dú

malá geometrie - str. 2 - cvičení 1,2,3 - z učebnice ze strany 2

Třeťáček - výběr z možností a b c - opakování čar

Velký fial str. 2 cv. 1,2 str. 1 a/b/

Aj - skupina 2 - padáková hra - opakování slovní zásoby

Ps str. 24 cv. 2

PL - hračky a barvy + zápis slovního spojení s barvnou - nalepeno v sešitě Aj

Domácí úkol


Čj - Uč str. 26 cv.3 - slova napsat do sešitu Čj

Aj skupina 2 - zítra zkouším slovíčka lekce 3 - ústně


Pěkný čtvrtek

L


7. 11. 2018

Učivo

Čj - Opakování formou kruhového tréninku - 8 stanovišť. Vždy plní úkol podle zadání.

Rozházená písmenka - skládání slov (kdo má hotovo)

Čj - sešit - nalepen test - děti mají již oznámkováno a známky zapsány v žk.

Vv - Podzimní panáček - kombinace technik - přírodní materiál, pastelky, fixy + vlastní fantazie. Před tvorbou motivační text s otázkami od M. Drijverové - Listopad.

Skn

M - kontrola dú

Dělená činnost - interativní cvičení - čísla 1ciferná,2ciferná, 3ciferná

PL - vybarvování hada - opět na číslice 1 ciferné .... - nalepeno v sešit M

Sešit M - přepis cvičení z uč str. 27 cv. 2 - 2 sloupce

Test - zkouška správnsoti u násobení a dělení

Velký oranž str. 14 cv. 2,4

Velký fial - G - str. 2 cv. 1,2,3,4 - mám u sebe

Čj - Písanka str. 22 6 řádků - samostatné psaní + vybarvení obrázku ze str. 21

čítanka str. 40

Domácí úkol

M - velký oranž str. 14 cv. 3

Čt - str. 41

Skn - uč. str. 18 cv. 2

Zítra plaveme.

Zítra test z M - 1ciferná, 2 ciferná čísla ...

Zítra si vysbírám Ps čj s dú na dnešní hodinu.

Velký fial G a sešity M mám u sebe.

Pěkné odpoledne

L


6. 11. 2018

Učivo

Skn

Čj - Práce ve skupinách na koberci - kruhový - domino - slova příbuzná, slohové cvičení - dokončování příběhu - práce ve skupině dle instrukcí - soutěž týmů

Úrazy a jejich prevence a následná pomoc při zloměnině

Pč - jablíčko s červem - výzdoba oken třídy

M - Velký oranž - kontrola dú

Dělená činnost  - interaktivní cvičení - zaměření na zkoušku správnosti násobením a dělením, Velký oranž str. 13 cv. 4 - SP, cv. 3 - Bonus - společná kontrola

Kdo má hotovo - Chytání rybiček - tentokrát procvičujeme dělení

Uč str. 28 - jednociferná, dvojciferná a trojciferná čísla - úvod, hra, vysvětlení

Čj - písanka str. 21 celá + přepis básničky na známky, písanky mám u sebe

Čítanka str. 38 - 39 - práce s textem, porozumění, hlednání podobnosti s bajkou, vysvětlení neznámých slov a slovních spojení

Domácí úkol

Čj - ps str. 18 cv. 1 - dětem bylo vysvětleno - do modrých rámečků vždy zapíší nadpis pro jednotlivý obrázek - popíší jednou větou daný obrázek, dokončí příběh a nakreslí odpovídající obrázek do prázdného rámečku.

Bonus - vybarvení všech obrázků

M - velký oranž str. 14 cv. 1

Zítra test z čj - význam slov, zopakujeme formou kruhového tréninku

Zítra test z m - zkouška správnosti u násobení a dělení

Hezké úterý

L


5. 11. 2018

Učivo

M - 10 zážitků

Dělená činnost - onlinecviceni - opakování zkoušky správnosti - příklady PL - časové údaje - přiřadit a nalepit - společná kontrola - průhledná složka

Souběžně - chytání rybiček - opakování násobilky - příklad + výsledek

Sečit M - test

Uč str. 27 - zkouška správnosti u násobení a dělení cv. 1 - ústně

Velký oranž str. 13 cv. 1

Aj - skupina 2 - opakování slovní zásoby lekce 1,2,3 -formou hada

Uč str 18 - říkanka, rozdělení na koberci - 2 skupiny - pokyny s českým překladem, soutěž, Uč str. 19 - hra - procvičování slovní zásoby a barev - slovní spojení

Ps str. 22 cv. 1,2 st. 23 cv. 3

Skn

Čj - Běhací - obrázky - zápis zdrobnělin ( slova citově zabarvená - lichotivá) společná kontrola

Ps str. 17 cv. 2,1,2

Uč str. 24 cv. 1,2 + do sešitu čj - slova lichotivá ze cvičení 2

Čj - Rozházená písmena - skládání slov  - třeťáček. Slovo nadřazené.

Písanka str. 20

Čítanka str. 36 - 37

Výlet do Země Fantazie, Nekonečný příběh

Domácí úkol

M - Velký oranž str. 13 cv. 2

Aj - skupina 2 Ps str. 24 cv. 1

Skn - Ps str. 14 cv. 20

Ps - str. 19 -  8 řádků

Prosím o zaplacení částky za fotky. Koho se to týká, má napsáno v deníčku. Do zítra! Děkuji

Ve středu nás čeká souhrnné opakování z učiva - význam slova. Dětem jsem dneska vysvětlila. Jedná se o slova protikladná, mnohoznačná .... - opakování z 2. ročníku.

Dneska test z M - známky zapíšeme zítra do žk.2.11. 2018

Učivo

Aj - skupina 2

Opakování slovní zásoby lekce 3, přiřazování . Živé pexeso

Hádání  - odkrývání obrázku

Vazby - Yes, it is... No it isn´t..... - trénink, společně

Ps str. 20 cv. 1,2 str. 21 cv. 1

Uč str. 17 - obrázkový příběh

Uč str. 18 - říkanka, hra na týmy - červení a modří roboti - plnění pokynů - rozšiřování slovní zásoby (vždy ukázáno s českým překladem)

Čj - Běhací - zaměří na slova nadřazená

Ps str. 16 cv. 1 str. 17 cv. 1

Dělená činnost - PL - zaměření na význam slova + kolíčkování - práce na koberci ("zakolíčkuj" slova nanřazené ke slovům ...)

Uč str. 24 cv. 1, 2  - ústně - slova mnohoznačná

M - Velký oranž  - kontola dú str. 12

Str. 12 cv. 3,4 - 3 sloupce

Dělená činnost - onlinecviceni.cz - zkouška správnosti

Pl- nalepen v sešitě M

Pl - hodiny - časové údaje - nelepen v sešitě M

Přepis 6 příkladů z učebnice + zkouška správnosti

Interaktivní cvičení - zaměřeno na zkoušku správnosti

Č j - písanka str. 17 - dopsáno

Čítanka str. 36  - pohádka

Dneska jsme se dodívali na rodinnou komedie o Z. Trošky - Strašidla

Domácí úkol

Aj - skupina 2 - ps str. 21 - vybarvení - bonusový úkol

Děti dostaly včera pracovní sešit do geometrie. Nosit stále do hodin matematiky. Prosím také o zakoupení vhodných tužek na rýsování.

Trénujte malou násobilku.

V čj ještě opakujeme učivo 2 ročníku. V listopadu začneme také již nové učivo - vyjmenovaná slova.

Prožijte hezky podzimní víkend

L


1. 11. 2018

Učivo

Tv - plavání

Tv - plavání

Čj -  Slova nadřazená, souřadná a podřazená

uč str. 23 cv. 1, 2 - část opis do sešitu čj cv. 3 - do sešitu - napsaná a nalepená slova + slova nadřazená

Ps str. 16 cv. 3

M - Čas na papírových hodinách

Třeťáček - ciferníky

Ps oranž str. 11 cv. 3,4

Uč str. 26 cv. 1 - zkouška správnosti

Ps oranž str. 12 cv. 1, cv. 2 - 1. sloupec

Aj - skupina 2

Opakování slovní zásoby lekce 3 - obrázky a slova, přiřazování

Soutěž v týmech - slovní zásoba - yes /no

Ps str. 19 cv. 2

Sešit aj - slovní zásoba + obrázky

PL - práce do dvojic - vybarvování obrázků a diktování kamarádovi a opačně


Domácí úkol

M  -  velký oranž str. 12 cv. 2 - dokončit, cv. 4 - 2 sloupce

Čj - Ps str. 16 cv. 2 (psacím)

Děti dostaly katalogy nakladatelství  Egmont a Albatros. Pokud budete mít o nějakou publikaci zájem, vyplňte objednávku a pošlete zpět po dítěti do školy.

Kdo ješte neodevzdal návratku ohledně příspěvku do MATICE ŠKOLSKÉ - prosím, myslete na to. Děkuji

Hezké odpoledne

L31.10. 2018

Učivo

Halloweenské učení

Povídání o podzimních prázninách

Hra pustý ostrov

Hledání stínů strašidel

PL - halloweenské počítání do 100 (průhledná složka)

Hra - na koberci - Já mám, kdo má - halloweenské téma

Soutěž - halloweenská a podzimní slova - dvojice - shoda

Domino - na koberci - práce do dvojic hallowennské počítání v oboru 0 - 100

Halloweenský průvod

Halloweenské občerstvení - punč a muffiny

Halloweenské tvoření - strašidla, mandala lebky

Rodinný film STRAŠIDLA (Z. Troška) dodíváme v pátek


Domácí úkol

Děkuji za krásná strašidla, čarodějnice, duchy, kostlivce ...... .

Děkuji všech kuchařkám ZŠ A. Jiráska za úžasný punč a mamince Vendulky za bezvadné muffiny.

Věřím, že si to děti moc užily :-)

Zítra plaveme.

Hezké strašidelné odpoledne

L